Også Haldum-Hinnerup Skolen skal have foretaget indgreb over for rådne spær.

Også Haldum-Hinnerup Skolen skal have foretaget indgreb over for rådne spær.

Svamp og råd genåbner anlægsbudgettet

Flere angreb af skimmelsvamp tvinger politikerne i Favrskov til at revurdere økonomien

Af
Erling Baastrup

Situationen i Favrskov Kommune er lidt usikker med hensyn til udgifter til renovering af bygninger på grund af skimmelsvamp og råd. Alene Skovvangskolen i Hammel vil, som vi tidligere har fortalt, komme til at koste 6 mio. kr. Et beløb, som fagudvalget fandt penge til ved bl.a. at droppe dagplejehus til 3 mio. kr. Det var Venstres medlemmer ikke tilfredse med, og ved behandling i økonomiudvalget endte det da også med en hel anden løsning.
Der er nemlig yderligere sket det, at der er konstateret råd andre steder i kommunale bygninger, som skal repareres. Det gælder f.eks. Haldum-Hinnerup Skolen, men også en børneinstitution i Søften.
Hvilke beløb, det kommer til at dreje sig om, er der i øjeblikket ingen bud på, men politikerne tager sagen så alvorligt, at alle partier nu indkaldes til et møde midt i marts for at diskutere situationen.
”Vi skal se, hvad der er tilbage af ikke-forbrugte midler i 2010, men vi skal også igen se på vores budget for anlæg i dette års budget. Måske skal vi udskyde nogle af de planlagte projekter,” siger borgmester Nils Borring.
Han vil ikke kalde det en genåbning af budget-2011, fordi det kun handler om anlægssiden.

Publiceret 23 February 2011 14:05