Norddjurs borgmester Jan Petersen har nu lettere ved at kigge kollegaen i Syddjurs, Kirstine Bille, nærmere efter i kortene og omvendt.

Norddjurs borgmester Jan Petersen har nu lettere ved at kigge kollegaen i Syddjurs, Kirstine Bille, nærmere efter i kortene og omvendt.

Kom tættere på dine naboer

Indenrigsministeriet har lavet en hjemmeside, hvor det er muligt at tjekke og sammenligne nøgletal for økonomien i de 98 kommuner i Danmark.

Af
Af Lars Norman Thomsen

Ved det seneste årsskifte havde Syddjurs Kommune 41.734 indbyggere, medens naboerne i Norddjurs Kommune kunne mønstre 38.029.

Nettoudgifterne pr. elev i folkeskolen har udviklet sig på følgende vis i Norddjurs og Syddjurs siden kommunesammenlægningen i 2007. (Syddjurs-tal i parantes):
år:                          Norddjurs:                              Syddjurs:
2007                       58.363                                     44.404
2008                       58.225                                     42.680
2009                       60.060                                     49.052
2010                       59.829                                     55.470
2011                       60.138                                     53.368
Tal man kan grave frem på en ny hjemmeside, som Indenrigsministeriet har ladet udarbejde med det formål at give borgere og politikere mulighed for at kigge naboen over skulderen.
Hjemmesiden ses på noegletal.dk og indeholder sammenlignlige informationer om alle 98 kommuner i Danmark. Mulighederne er utallige, men det er værd at ihukomme Storm P's ord om, at det som kræver den højeste moral er at sælge elastik i metermål.

Statistik er elastisk og lyver som ind i helvede, hvis tallene bruges ukritisk. Er det for eksempel rigtigt, at skolevæsenet i Norddjurs har flere penge at gøre godt med end naboerne i Syddjurs bedømt på ovenstående tal?
Eller drives skolevæsenet i Syddjurs mon mere effektivt end man magter at gøre det i Norddjurs?

Udtrykker ovenstående måske klart og tydeligt den verserende diskussion i kommunalbestyrelsen i Norddjurs mellem SF, S og DF på den ene side og Konservative, Venstre og Borgerlisten på den anden side? De første har låst skolestrukturen fast frem til 2013, de sidste kræver reformer nu, fordi det koster for mange penge at opretholde den eksisterende skolestruktur i en tid, hvor børnetallet falder?
Af de nye tal for kommunernes budgetter for 2011 fremgår blandt andet, at Læsø Kommune er den kommune i landet, som budgetterer med at bruge mest på den samlede drift per indbygger, nemlig 73.825 kroner i 2011.

Til sammenligning budgetterer Syddjurs Kommune med at bruge 50.655 kroner pr. indbygger i 2011. Norddjurs tilsvarende 53.770 kroner pr. indbygger.

Publiceret 13 March 2011 16:37