Al rengøring i kommunale bygninger er allerede udliciteret.

Al rengøring i kommunale bygninger er allerede udliciteret.

Kan det gøres billigere?

En politik vedrørende prisfastsættelse og udlicitering er nu vedtaget i Favrskov Byråd

Af
Erling Baastrup

Regler for at udsætte kommunale opgaver for konkurrence er nu vedtaget i byrådet. Der er enighed om reglerne, men ikke lige stor tilfredshed rækken rundt.

Forventede besparelser

I det kommunale sprog hedder det i det væsentlige, politiske afsnit:
"...konkurrenceudsættelse eller udlicitering af opgaver kan alene ske, hvis der kan forventes besparelser samtidig med opretholdelse eller i mindre grad sænkning af serviceniveauet indenfor det konkurrenceudsatte eller udliciterede område. Der skal ligeledes være fokus på, at der ikke, som en utilsigtet følgevirkning, opstår udgifter eller opgaver andre steder i organisationen".

Forberedelse koster

"Jeg synes, at forslaget er blevet bedre efter at medarbejderne har været med i høringsfasen. Men vi skal huske, at alene det at forberede en konkurrenceudsættelse koster," mente Erling Kvist Andersen (A).
"Det er vigtigt, at medarbejderne føler sig trygge. Og vigtigt, at der er et potentiale, før vi skrider til konkurrenceudsættelse," lød det fra Erik Høeg (F).
For Venstres Anders G. Christensen var resultatet til at leve med, men det måtte godt have været enklere, og han var ikke glad for de lidt løse formuleringer.

Publiceret 01 April 2011 08:00