Færre sygeplejersker skal opvejes af kontakt på distansen.

Færre sygeplejersker skal opvejes af kontakt på distansen.

Robotstøvsugere og elektroniske nøgler

Hjemmeplejen i Favrskov skal i år havde glæde af de 2 mio. kr. om året, som ikke mindst Dansk Folkeparti kæmpede for til at styrke kvaliteten på ældreområdet

Af
Erling Baastrup

I 2010 blev der bevilget 3 mia. kr. til at hæve kvaliteten inden for ældreområdet. I Favrskov Kommune, der får omkring 2 mio. af dem om året, valgte man så at putte pengene i kassen. I år bliver de derimod brugt på det område, de var bestemt for.

Elektroniske låse

Adgang til borgernes hjem har været sikret gennem anvendelse af en nøgleboks. Hver medarbejder er i besiddelse af en nøgle, der giver adgang til mange borgeres hjem. Et sådant system er selvsagt meget sårbart i forhold til misbrug af evt. bortkomne nøgler.
Der er udviklet et låsesystem, hvor låsen kan betjenes via medarbejderens bærbare enhed, der indeholder en unik elektronisk nøgle. Systemet er baseret på en elektronisk låsecylinder, der udlånes til de pågældende borgere.
Systemet åbner desuden mulighed for, at en medarbejder via sms kan modtage nøglekode til borgere, der ikke var på listen fra dagens start - f.eks. i forbindelse med nødkald.

Loftlifte

Der er allerede opsat loftlifte i en lang række boliger, men der afsættes yderligere 300.000 kr. til indkøb og montering af loftlifte. Det giver en generel forbedring af arbejdsmiljøet for de ansatte på plejecentrene og åbner desuden mulighed for, at forflytning af borgere efter særlig oplæring af medarbejderen kan foregå ved hjælp af blot én medarbejder.

Robotstøvsugere

I Favrskov Kommune er der i 2010 gennemført et pilotprojekt, hvor 15 robotstøvsugere har fungeret i den vestlige del af kommunen. Erfaringerne herfra er meget positive, hvorfor der indkøbes yderligere robotstøvsugere med henblik på udrulning gennem rehabiliteringsteamet i resten af kommunen. Der afsættes 100.000 kr. til det. indkøb

Telecare

Og så noget mere uprøvet, nemlig behandling på distancen. Den formindskede stab af sygeplejersker giver mulighed for en øget anvendelse af fjernkommunikation med borgerne. Der er udviklet teknologi, der muliggør visuel tovejskommunikation. Anvendelse af denne teknologi kan både medvirke til at skabe øget tryghed for borgeren og mindske køretiden for hjemmesygeplejerskerne.

Showroom for velfærdsteknologi

Fremover vil en lang række borgere og pårørende være indstillet på selv at købe mindre hjælpemidler, der ikke kan bevilliges. Der afsættes 50.000 kr. til indretning af showroom/udstilling i forbindelse med Favrskov Kommunes Hjælpemiddeldepot. Så kan man jo kigge på varerne. En række producenter forventes at ville stille produkter til rådighed i udstillingsøjemed.

Publiceret 13 April 2011 11:00