Antallet af klager over offentlige afgørelser forsøges nedsat.

Antallet af klager over offentlige afgørelser forsøges nedsat.

Færre klager skal spare tid

Kan man spare tid i sagsbehandlingen og samtidig få mere tilfredse borgere? Ja, siger de i Holland, og nu vil Favrskov Kommune prøve idéen af

Af
Erling Baastrup

"Styrket Borgerkontakt" hedder et projektet, som skal undersøge, om en tidlig og direkte dialog mellem borgere og myndigheder kan spare både tid og penge, samtidig med at sagsbehandlingstiden falder, og borgerne bliver mere tilfredse. Det kører i Favrskov og Furesø Kommune. Omkring 90 sagsbehandlere i de to kommuner vil i de kommende måneder benytte sig af de hollandske metoder. I Favrskov Kommune gælder det sagsbehandlere på natur- og miljøområdet og på byggesagsområdet
Målet er blandt andet at halvere antallet af klager over offentlige afgørelser.

De klager, vi ringer

Projektet benytter metoder, der går ud på at være mere opsøgende overfor borgerne og benytte direkte dialog i behandlingen af klager. Helt konkret skal sagsbehandlerne i projektet ringe til borgeren, så snart en klage er modtaget og i samtalen holde fokus på at lytte, være undersøgende, opsummerende og løsningsorienteret sammen med borgeren.
Ideen er, at en god dialog mellem kommunen og borgerne er vigtig for at sikre en god sagsbehandling og for at sikre, at borgere og kommunens medarbejdere ikke kører skævt af hinanden. Hvis man kan blive bedre til den dialog, kan man undgå misforståelser og klagesager. Så kan tiden bruges til at skabe mere god service for borgerne.

Publiceret 20 April 2011 06:00