I dommen står, at kommunen ikke har bevist, at huset ikke var i rejsehøjde så sent som 10. juli 2009. Dette billede er fra 11. marts 2010. Døm selv, om dokumentationen er i orden.

I dommen står, at kommunen ikke har bevist, at huset ikke var i rejsehøjde så sent som 10. juli 2009. Dette billede er fra 11. marts 2010. Døm selv, om dokumentationen er i orden.

Spøgelseshuset ikke tvunget til nedrivning

En dom afsagt i byretten i Randers om et ikke-færdigbyget hus i Hammel går Favrskov Kommune imod. Retsbevidstheden hos naboerne har lidt et knæk

Af
Erling Baastrup

En meget lang sag har nu fået en foreløbig afgørelse. En afgørelse, som Favrskov Kommune har 14 dage til at anke, hvis et nærstudium af dommen giver anledning til det.
Det drejer sig om det "spøgelseshus" på Harevænget i Hammel, hvor byggegrunden blev købt helt tilbage i 2005 med en almindelig klausul om, at der skulle bygges i løbet af to år. Byggeriet er her i 2011 endnu ikke færdiggjort, og for almindelige mennesker vil man ikke sige, at det i øjeblikket er nået op i rejsehøjde.

Skødet skal tilbage

Bag grunden og det påbegyndte hus står Frank Petersen, hans hustru og deres søn. Skødet har skiftet rundt, så det i øjeblikket er sønnen, der er ejeren. Det er også mod ham, kommunen har lagt sag an mod og krævet, at grunden skal ryddes og skødet skal tilbage til kommunen.
I sagen fremgår, at der har været en betydelig korrespondance mellem familien og kommunen. Hver gang har familien fået en tidsfrist for færdiggørelse og et krav om udarbejdelse af en tidsplan. Det reelle er dog, "at spøgelseshuset" stadig står uden at være færdiggjort.

Sådan ser huset på Harevænget ud i dag. Og det bliver det måske ved med i al evighed.

Sådan ser huset på Harevænget ud i dag. Og det bliver det måske ved med i al evighed.

Intetsigende betingelse

Juridisk set har retten afgjort, at familien er frikendt. Den nærmere begrundelse bunder i, at der ikke har været stillet krav på tilstrækkelig klar måde. En begrundelse, som for ikke-jurister kan virke underlig.
Et eksempel:
Kommunen betingede sig på et tidspunkt, at ejeren skulle komme med en tidsplan, der kunne godkendes af kommunen.
Hertil siger dommen: "Bestemmelsen røber ikke, hvilken følge en ikke-godkendt tidsplan skulle have, lige så lidt som det berøres, hvad en kommunal godkendelse forudsatte. Betingelsen er intetsigende og uden retsvirkning for sagsøgte, der derfor må frifindes."

Hvad nu?

Efter dommen ser det ud til, at det er ok, at det påbegyndte hus bare bliver liggende, og at der ingen krav er om, at det skal bygges færdigt eller fjernes.
For naboerne, der flere gange har været ude med klager, er det naturligvis en mærkværdig dom, hvor juraen overgår almindelige folks vildeste fantasi.

Retsbevidstheden

"Jeg kan godt forstå, at beboerne og vi andre er noget forundret over dommens udfald. Og jeg forstår godt, hvis de føler, at deres retsbevidsthed har lidt et knæk," siger borgmester Nils Borring, der nu afventer kommunens juridiske rådgiveres indstilling om, hvorvidt sagen skal ankes til Landsretten.

Publiceret 21 September 2011 14:15