Sidste område nord for Engdalsvej og øst for Bakkevej har nu fået sin lokalplan.

Sidste område nord for Engdalsvej og øst for Bakkevej har nu fået sin lokalplan.

Søften gør klar til 75 nye boliger

Lokalplan for det sidste område nord for Engdalsvej og øst for Bakkevej er vedtaget

Af
Erling Baastrup

Den endelige vedtagelse af lokalplanen nord for Engdalsvej i Søften fandt sted ved byrådsmødet tirsdag.

Der var ikke mange bemærkninger. Charlotte Green (C) og Thomas Storm (V), der begge bor i Søften, havde en lang diskussion om placering af en cykelsti, men det så ikke ud til at påvirke resultatet.
Hermed er der gjort klar til ca. 50 åben-lav bebyggelse og 20-25 tæt-lav bebyggelse.
Området får tilkørsel fra en stamvej med tilslutning til Engdalsvej.
Jorden er for de to tredjedeles vedkommende ejet af private, mens kommunen har resten. Udstykkerne skal bekoste en venstresvingsbane på Engdalsvej, og hvad vejmyndighederne ellers finder på.

Publiceret 01 October 2011 09:00