Arkæolog Janne Bøje Andersen ved et af de mørke stolpehuller.

Arkæolog Janne Bøje Andersen ved et af de mørke stolpehuller.

Hinnerup er i grunden jernalder

I forbindelse med byggemodningen af Højager i østkanten af Hinnerup er der dukket budskaber op fra jernalderen

Af
Erling Baastrup

Nord-syd-gående render skærer sig gennem det område på Engelbjerggårds jorder, der skal blive til et parcelhusområde. Højager. Det er kommunen, der har skullet sørge for at få Moesgård Museum på banen for at undersøge, om der er bevaringsværdige fund på stedet. Renderne bruges til at lave stikprøver i denne forundersøgelse. Hvis noget særligt spændende dukker op, så udvides gravningsområdet.
Kommunen skal betale, og til netop dette projekt er afsat fire mand i seks uger.

2500 år siden

Da vi besøger udgravningerne er der fem dage tilbage, så der kan gøres status. Og lad os bare sprænge bomben: Der ryddes ikke forsider herfra.
Teamet består ved vores besøg af fire arkæologer og en studerende. Af dem er Jakob Westermann udgravningsleder.
Han kan fortælle, at holdet har fundet så meget, at man ved, at den fundne bebyggelse stammer fra jernalderen. Altså omkring 500-450 år før vores tidsregning. Den tidsmæssige afstand op til os er altså mere end dobbelt så stor som fra vikingerne til nutiden.
Hustypen er langhuse, der kendes i mange varianter fra den tid. Man finder hullerne, hvor væggenes stolper har stået. Det ses som mørke områder. Også de tagbærende stolper har sat sig spor.

Små gule skilte og landmålerpindene markerer, hvor der har været stolper.

Små gule skilte og landmålerpindene markerer, hvor der har været stolper.

Gruberne

Man har også kunnet konstatere, at der er tale om grubehuse. Et grubehus er en mindre bygning, delvis nedgravet i jorden, gerne forsynet med et ildsted. Bygningstypen kendes faktisk fra jernalderen frem til den tidlige middelalder.
At der har været ildsteder tyder de farvede askelag på. Farverne skifter helt fra rødt over orange til mørk afhængig af, hvor meget ilt, der er kommet til.
At der er tale om ildsteder kan også ses af, at keramikskår ligger i klynger omkring stedet.
Selv om bebyggelsen ligger tæt på Lilleåen, er det ikke sikkert, at sejlads har været fremherskende.
På den anden side har det ikke været et samfund, der har lukket sig om sig selv. F.eks. kan man finde helt nede i Holland huse af samme type, som dem, Hinnerup ligger ovenpå.

Et stykke keramik. Det buer, så man kan se, at det kommer fra en krukke. Nok halvkugleformet.

Et stykke keramik. Det buer, så man kan se, at det kommer fra en krukke. Nok halvkugleformet.

Udgravningsleder Jakob Westermann med det nye GPS-udstyr, der gør, at man kender de enkelte positioner meget nøjagtigt.

Udgravningsleder Jakob Westermann med det nye GPS-udstyr, der gør, at man kender de enkelte positioner meget nøjagtigt.

Her er Audur og Jonas i gang med at fritlægge gulvet i et grubehus.

Her er Audur og Jonas i gang med at fritlægge gulvet i et grubehus.

Publiceret 30 November 2011 07:00