Sådan har det set ud i seks år.

Sådan har det set ud i seks år.

Spøgelseshuset står stadigvæk

På Harevænget i Hammel står et usmukt og ufærdigt byggeri. Det har det gjort i seks år. Og nu er der ikke udsigt til, at det ændrer sig foreløbigt.

Af
Erling Baastrup

Kommunen anlagde sag mod Frank Pedersen i forbindelse med det ufærdige hus, han er begyndt på at bygge. Det gjorde han i 2006. Tilsyneladende på grund af juristeri og fodfejl gav byretten sidste år ikke kommunen ret i, at de kan rive huset ned for ejerens regning.
De store tabere var naturligvis naboerne, der nu på sjette år ser på dette spøgelseshus.
Ud fra folks opfattelse af moral og retfærdighed bragte kommunen sagen for landsretten. Og i tirsdags kom afgørelsen: Landsretten stadfæster byrettens dom.
Det betyder, at Frank Jensen stadig har grunden og "huset" og forventes at bygge det færdigt. Men hvornår? Og hvis han ikke gør noget ved det, hvad kan der så ske? Kommunen tør formentlig ikke igen tage et retssag på det igen.

null

Publiceret 27 September 2012 08:00