Favrskov Forsyning står bl.a. for håndtering affald ved ejendommene og på genbrugspladserne.

Favrskov Forsyning står bl.a. for håndtering affald ved ejendommene og på genbrugspladserne.

Er skraldeordningen god nok?

Hos Favrskov Forsyning ønsker man at høre om, hvordan borgerne oplever serviceydelserne.

Af
Erling Baastrup

Favrskov Forsyning vil gerne i tættere dialog med borgerne for at få en bedre føling med, om det arbejde de udfører, lever op til borgernes forventninger.
Derfor oprettes nu et borgerpanel, hvor kommunens borgere kan bidrage med inspiration, idéer og holdninger. og på den måde sætte sit aftryk på forsyningens fremtidige serviceydelser.
Som deltager i borgerpanelet får borgerne altså mulighed for at blive hørt om deres mening om aktuelle forhold vedrørende Favrskov Forsynings service, der har indflydelse på borgernes hverdag.

En gang i kvartalet

Medlemmerne af borgerpanelet vil ca. 3-5 gange om året blive inviteret til at deltage i en brugerundersøgelse. Det kan være i form af et kort spørgeskema, et kort telefoninterview eller ved deltagelse i borgermøde.
Alle borgere, der er fyldt 18 år og har fast bopæl (eller fritidshus) i Favrskov Kommune, kan tilmelde sig borgerpanelet.
For at få et så repræsentativt billede af borgernes holdninger som muligt, søger virksomheden en bred sammensætning af borgere både i forhold til køn, alder, civilstand, boligform og geografisk område.
På Favrskov Forsynings hjemmeside kan man se, hvordan man kan tilmelde sig borgerpanelet. Det kan ske online, pr. brev eller telefonisk.

Publiceret 17 January 2013 10:00