Gert Bjerregaard (Venstre) opstiller til folketinget og lover i den sammenhæng at arbejde for bedre infrastruktur i Østjylland. Her ses han på Skanderborgvej i Hadsten, hvor landevej krydser jernbane. oto Kian Johansen

Gert Bjerregaard (Venstre) opstiller til folketinget og lover i den sammenhæng at arbejde for bedre infrastruktur i Østjylland. Her ses han på Skanderborgvej i Hadsten, hvor landevej krydser jernbane. oto Kian Johansen

Gert Bjerregaard vil i folketinget

Folketingskandidaten fra Mejlby håber at folketinget kalder efter 11 år i Aarhus Byråd

Fokus er infrastruktur og bedre kommunale betingelser, når du taler med snart 50-årige Gert Bjerregaard, det bor på fødegården i Mejlby og nok er kendt af de fleste i Hadsten-området for sit tidligere ejerskab af den nu nedlagte bowlinghal i byen.
Han gerne tale kommunernes sag på tinge, hvis han altså bliver folketingsvalgt.
"Jeg ved hvor skoen trykker. De kommuner der er dygtige til at styre økonomien og har overskud, skal naturligvis have lov til at investere. I dag oplever jeg at staten ser kommunerne under et. De skal i stedet for ses meget mere individuelt," lyder det fra politikeren der på 11. år er medlem af Aarhus byråd for Venstre.
"Hvis jeg bliver valgt til folketinget vil jeg hellige mig det fuldt ud," siger Gert Bjerregaard der er opstillet i Aarhus Nord kredsen.

Udlicitering er vejen

"Vi skal hele tiden se på kerneopgaverne i kommunerne. De opgaver der kan løses af andre skal lægges derover og jeg ser gerne flere offentlige og private partnerskaber," lyder visionen om, hvordan Danmarks velfærdsstat skal administreres i fremtiden.
Han nævner som eksempel den svømmehal, som Randers Kommune vil bygge i samarbejde med private partnere.
"Jeg har ikke noget imod at dem som stiller kapital til rådighed også får noget ud af det," lyder det om dét partnerskab.

Kattegatbro er vækst

Kattegatbroen ser han som en nødvendig ting for at kunne binde Østjylland sammen som en vækstdynamo.
Han byder ind med et par gratis point i den sammenhæng, da der med al sandsynlighed vil komme afklaring på flere trafikanlæg af større karakter i 2013, blandt andet udvidelsen af A26 til motorvej mellem Mundelstrup og Fårvang, i daglig tale Viborgvej.
"Det er vigtigt at få truffet en beslutning, så folk ikke bliver stavnsbundet, beslutningen må ikke trække ud, som i Silkeborg."

Bide til bolle

Han uddyber:
"Vi skal og må bide til bolle i 2013 og jeg vil presse på over for mine egne i folketinget for at vi får en afklaring på trafiksituationen," siger han og nævner i den sammenhæng om E45 bør udvises med flere spor på udvalgte strækninger.
Han ser gerne letbanen fra Aarhus udvidet til Hinnerup og på sigt måske til Randers.
"Hinnerup har i denne omgang førsteprioritet, vi kan ikke det hele på én gang."

Gert Bjerregaard

49 år og fra Mejlby. Bor på slægtsgården. Medlem af Aarhus Byråd på 11. år for Venstre. Tidligere rådmand for Magistratsafdelingen for Børn og Unge i Aarhus Kommune Tidligere kendt for sine bowlinghaller i Hadsten og Bjerringbro. Indehaver af flere bolig- og erhvervs-ejendomme primært i Randers.

Publiceret 23 January 2013 14:00