På Præstemarkskolen glæder man sig til at få renoveret hovedbygningen frem til august 2015

På Præstemarkskolen glæder man sig til at få renoveret hovedbygningen frem til august 2015

Strid om byggeudvalg

Af
Erling Baastrup

I forbindelse med den store renovering af Præstemarkskolens hovedfløj i løbet af de næste tre år skal der naturligvis nedsættes et byggeudvalg.
Her skal være deltagelse af politikere, og flertallet i økonomiudvalget havde foreslået, at det skulle være formanden for børn- og skoleudvalget, Erik Høeg, der blev formand for byggeudvalget. Desuden skulle teknisk udvalg være repræsenteret ved Charlotte Green.
Fra Venstres medlemmer i børn- og skoleudvalget, Anders G. Christensen og Flemming Nørgaard kom imidlertid ønske om, at der kom et medlem mere fra børne- og skoleudvalgt. Det gør det så, nemlig Anders G. Christensen.
Byggeudvalget bliver i øvrigt sammensat på følgende måde:
*Direktør eller fagchef fra Børn og Skole
*Leder og projektleder fra ejendomscentret
*Skoleleder fra Præstemarkskolen
*Arbejdsmiljørepræsentant fra Præstemarkskolen
*En forældrerepræsentant fra skolebestyrelsen på Præstemarkskolen
*Teamkoordinator for det tekniske servicepersonale i syd-øst området
*Ekstern rådgiver

Publiceret 25 January 2013 11:00