De mådeholdnes skål

Af
Erling Baastrup

Årsregnskabet for Favrskov Kommune 2012 viste bl.a. et mindre-forbrug på 62.5 millioner, som vi har fortalt om, ligesom der er mange flere penge i kassen, end man havde budgetteret med.

På byrådsmødet var det også svært at finde negative signaler.

Fra Socialdemokraterne erklærede Erling Kvist Andersen sig yderst tilfreds. Budgetterne bliver fulgt, men der kom lidt flere indtægter og meget mindre udgifter end forventet.
Også Anders G. Christensen, V, glædede sig, men han advarede mod en stop-go-situation fra år til år. Han havde også en lille bekymring, fordi antallet af borgere i Favrskov er dalende. Dels på grund af færre tilflyttere end forventet, og dels, at der fødes færre børn.
Charlotte Green, C, var tilfreds. "Vi har været mådeholdne. Vi skal selv have noget af æren. Vi har ikke arbejdet for bedre klima på cykelstierne."

Publiceret 01 June 2013 07:00