Omkring hundrede deltog i borgermødet.

Omkring hundrede deltog i borgermødet.

Ingen spareplaner med Voldumcentret

Borgermøde om fremtiden på landet

Af
Anette Bonde

Der er ingen spareplaner med hensyn til Voldumcentret, forsikrede borgmester Niels Borring (S) ved borgermødet torsdag aften i Voldumhallen.
Han var sat stævne i panelet sammen med borgmesterkandidat Anders G. Nielsen (V), lektor og landsbyforsker Jørgen Møller og Henrik Thomsen, Voldum Lokalråd.
Aftenens emne var fremtiden for landdistrikterne – hvad har politikerne i værktøjskassen, og hvad skal borgerne selv stå for.
Henrik Thomsen leverede et oplæg med fremlæggelse af de udfordringer, han ser. Blandt andet manglende udstykning og lange administrative forløb ved initiativer, der kræver kommunal medvirken.
Ingen af politikerne lovede guld og grønne skove. Niels Borring sagde, at ingen landsbyer er bedre end de borgere, der bor i dem. Han mente, at Voldum er en stærk landsby, der gerne må være selvfed.
"Lad være med at tale Jer ned i et hul."

Trafik og byggegrunde

Desuden sagde han som nævnt, at han ikke har hørt planer om at lukke Voldumcentret, og så lovede han at se, om den kollektive trafik til og fra Voldum kan forbedres.
Anders G. Christensen lagde sig op ad Niels Borrings udsagn med hensyn til Voldumcentret og noterede, at han havde bidt mærke i bemærkningen om, at der ingen spareplaner er. Han spillede desuden ud med sympati for Voldum-borgernes ønske om flere byggegrunde.
"Jeg forstår godt, at I gerne vil være lidt større. Vi har givet mulighed for at lave kommunale udstykninger. Det vi politikere kan hjælpe med er at prioritere nogle steder frem for andre."
Han tilføjede, at sagsbehandlingstiden ikke må være en hæmsko for byggemodning og byudvikling.
Anders G. Christensen opfordrede i øvrigt borgerne til at komme med indspil til Kommuneplan 13, der er i høring indtil 7. juli. Der er borgermøde om planen onsdag 19. juni klokken 19 i Uhresalen i Hinnerup.

Hårdt arbejde

Der var ikke lige stor enighed om kommunens velvilje.
Holger Bjerregaard, formand for Voldum Lokalråd, pegede på, at der i de mindre byer skal arbejdes hårdere end i de større for at få udstykket byggegrunde. Han blev bakket op af en lokal borger, der selv forgæves har søgt om at få tilladelse til at få udlagt byggegrunde på sin jord.
Aftenen indledtes i øvrigt med et interessant oplæg af Jørgen Møller om fremtidens landsbyer med tips til både faldgruber og gode initiativer. Han understregede, at Voldum allerede er godt fremme i skoene.

Publiceret 01 June 2013 13:00