Er Favrskov ved at blive affolket?

Af
Erling Baastrup

Under valgkampen blev der kastet en del tal rundt i luften omhandlende antallet af indbyggere i Favrskov Kommune.
Et forsøg på et overblik kunne jo bestå i, at vi over nogle år følger den procentvise væksten fra kommunens start til nu. Dem kan vi så sammenligne med andre kommuner, vi plejer at sammenligne os med.
Tallene i diagrammet er fra økonomi og indenrigsministeriet og dækker frem til 1. januar 2013.

Man kan jo bemærke sig, at i Norddjurs er antallet faktisk faldende fra år til år. For Favrskovs vedkommende vokser indbyggertallet derimod år for år. I 2013 er stigningen i forhold til 20017 nået op på 4.7 pct. I sammenligningsgruppen ligger kun Skanderborg en smule over.
Men den seneste optælling i Favrskov fortæller, at der 1. januar 2013 var 47.117 indbyggere, mens der her ved indgangen til 2014 er 47.156. Stadig en stigning, selv om den nu er meget beskeden.

Selv om befolkningstallet stiger, er der en voldsom uligevægt i aldersfordelingen.
Som kurverne viser, så er andelen af 65+ vokset med 24.8 procent siden 2007, mens andelen i ”den arbejdsdygtige alder” er faldende. Et fald på 6.5 % fra 2007 til 2013.

Publiceret 05 January 2014 10:00