Skovlen tager fat i jorden syd for Hammel ved Anbæk. Den nye udstykning æder sig dermed næsten ind til det nuværende Hammel. Foto Erling Baastrup

Skovlen tager fat i jorden syd for Hammel ved Anbæk. Den nye udstykning æder sig dermed næsten ind til det nuværende Hammel. Foto Erling Baastrup

Skovlen er kommet i jorden ved Anbæk

Arkæologiske udgravninger er overstået og ekspropriation af området nord for Anbæk er så langt, at skovlen nu æder sig ind på jorden

Hammels nyeste udstykninger er nu ved at blive etableret efter at Favrskov Kommune har eksproprieret to lodsejeres jord syd for Hammel.

29 parcelhuse

Der er tale om 29 nye huse i den såkaldte Vadsted-udstykning.
Da parterne ikke kunne blive enige med ejerne, valgte kommunen at ekspropriere og efterfølgende få Ekspropriationskommissionen til at beslutte den endelige pris, det fortæller kommunaldirektør Jan Kallestrup.
Det forventes at være afgjort i marts.
Indtil da har kommunen valgt at udbetale et acontobeløb til de to lodsejere.

9 hektar jord

Kommunen eksproprierer godt 9 hektar jord fra de to ejendomme.
Den ene ejendom har dermed afgivet 6 ud af 7,6 hektar jord, mens der på den anden ejendom er 15 hektar tilbage til lodsejeren.
Det betyder også, at kommunens entreprenører allerede er gået i gang med at grave i området.
Arkæologer fra Moesgaard Museum har været i jorden og nu er det altså den store skovl der er i gang.
Det forventes at grundene er klar til salg og overtagelse før sommerferien 2014.

Publiceret 25 February 2014 17:00