Sådan ligger (grund)vandet

I Danmark nyder vi frisk vand hentet lige fra undergrunden. Faktisk kan vi som et af få lande i verden bryste os af, at alt drikkevand er grundvand.

Af
Af Julie Luna Bayer

Danmarks Naturfredningsforening

Favrskov

Selvom der fortsat er mange gode glas under os, så trues grundvandet af forurening med sprøjtemidler m.m.
En del af denne forurening skyldes gamle, nu ulovlige, sprøjtemidler som har været lang tid om at trænge igennem jorden. Og stigende krav om giftfri jord er da også blevet hverdag.
Men på trods af det viser tal imidlertid, at belastningen med giftstoffer er steget med 35% på landsplan mellem 2007 og 2011. Og at næsten hver fjerde drikkevandsboring viser spor af forurening.

Favrskov vandet er sårbart

I Favrskov er vi begunstiget af rige vandressourcer. Så rige, at også Århus kommune på sigt vil kunne drage nytte af dem. Efter kommunen og vandværkernes vurdering er der dog også stor grund til påpasselighed.
Da man holdt boringers sårbarhed op imod aktuelle forureningstrusler, var resultatet at 40 vandværker i kommunen er i risiko for pesticidforurening.
5-10 vandværker har nitratforurening som potentielt problem. Og olieforurening kan blive en trussel for ca. 15 vandværker.
I Favrskov vil der derfor fortsat være brug for åbne ideer og samarbejde til gavn for grundvandet i kommunen.
Et godt eksempel er tidligere omtalte skovrejsningsprojekt ved Hinnerup vandværk (Favrskovposten 14. januar). Et projekt der gavner både grundvand, natur og landskabsæstetik.

God motion

Som haveejer kan du også gøre din lille del for grundvandet. Plænerens, ukrudtsmidler og midler mod mos og snegle m.m., risikerer nemlig også at sive ned i grundvandet.
Neddrosler du brugen af havemidler, er du sikret god lugemotion og bonus i form af flere sommerfugle, rolige vilde bier og andre spændende arter i haven.
Der vil blive øget fokus på grundvandet i den kommende tid, hvor DN vil indkalde til et møde hvor vandet skal diskuteres med kommunen og andre parter.
Derudover kan du glæde dig til 22 marts, den såkaldte 'Vandets Dag', hvor stor som lille får mulighed for at lære mere om Danmarks grundvand.
Fakta
Landbruget er storkøber af sprøjtemidler, men også nedlagt industri m.m. forurener.
Der findes 29.000 potentielt forurenede grunde i Danmark.
For kraftig indvinding gør det sværere at finde nye vandressourcer.
Du kan læse mere om grundvandssituationen på ww.dn.dk/drikkevand

Publiceret 28 February 2014 05:00