Arriva vil hellere end gerne stoppe i Laurbjerg, men det lader til at Trafikstyrelsens mangelfulde beregninger får et OK-stempel fra Transportminister Magnus Heunicke (S).

Arriva vil hellere end gerne stoppe i Laurbjerg, men det lader til at Trafikstyrelsens mangelfulde beregninger får et OK-stempel fra Transportminister Magnus Heunicke (S).

Transportminister tilfreds med åbenlyse fejl fra Trafikstyrelsen

Magnus Heunicke (S) kalder Trafikstyrelsens halvdårlige undersøgelse af trinbræt-muligheder "normalt".

Fire kilometers fugleflugtslinje erstatter syv kilometers vej og fjerner en del af passagergrundlaget, hvis Trafikstyrelsens undersøgelse er god nok for transportministeren. Åbenlyse fejl og skøn er accepteret af transportminister.
Kampen for et trinbræt er ikke død endnu i Laurbjerg efter at der nu er sendt et par skarpe og kritiske spørgsmål til de politikere der i sidste ende skal forholde sig til et trinbræt i Laurbjerg eller ej.
Og læser man brevet, så efterlades et spørgsmål: Har Trafikstyrelsen gjort sit arbejde godt nok?
Når FavrskovPosten spørger Magnus Heunicke (S), så er svaret umiddelbart ja. Alt tyder på, at han accepterer at få mangelfulde og sløsede informationer fra Trafikstyrelsen og træffe sine beslutninger derud fra.
FavrskovPosten har læst brevet og har på den baggrund spurgt til nogle faktuelle fejl, som Laurbjerg-folkene har fundet i de svar og beregninger som Trafikstyrelsen har lavet.
Læs brevet her.
 

"Det er normalt"

Ved at bruge en regel om mindre end fire kilometers afstand til Langå Station, så falder passagergrundlaget i Laurbjerg ifølge Trafikstyrelsen. Men det er i fugleflugtslinje. I bil er der over syv kilometer til Langå.
Er det sagligt at bruge fire kilometers fugleflugtslinje i stedet for den reelle vejafstand?
"Formålet med Trafikstyrelsens analyse er at kaste et helt overordnet blik på stationsstrukturen i Danmark og pege på mulige forbedringer. Det er normalt at bruge lidt mere ”grovmaskede” metoder til en sådan screening," lyder det fra Transportministeren.
Mener du at Trafikstyrelsen gør sit arbejde grundigt nok, når styrelsen baserer sig på skøn og ikke beregninger?
Og kan du træffe en saglig afgørelse i denne sag ud fra de ukorrekte oplysninger som Trafikstyrelsen har givet dig?
 “Jeg har stor forståelse for, at der er ønsker om nye stationer i mindre bysamfund, herunder i Laurbjerg, da der er åbenlyse lokale fordele herved. Men det er samtidig klart, at hvis togene skal standse hyppigere, betyder det dels en længere rejsetid for de passagerer, der ikke skal af eller på på den pågældende station,” lyder standardsvaret. 
“Der er desuden tale om et meget beskedent passagergrundlag for en station i Laurbjerg. Så få mennesker vil opnå en gevinst ved at toget standser, mens mange vil opleve forlænget rejsetid,” uddyber ministeren, uden at forholde sig til det konkrete spørgsmål.
Hvad er din holdning til etablering af et trinbræt i Laurbjerg – set i lyset af, at Favrskov Kommune vil betale halvdelen af trinbrættets etablering og Arriva hellere end gerne vil stoppe der efter behov?
“Det er af afgørende betydning, at der er tilstrækkelig kapacitet på strækningen mellem Aarhus og Langå, da det er en central strækning i planerne for timemodellen. Det er Trafikstyrelsens vurdering, at en station i Laurbjerg vil medføre, at kapaciteten mellem Aarhus og Langå vil blive presset. Dette hører også med til det samlede billede.”

Kun negativ del af sætning

Birgit Liin, der er talsmand for både foreninger, institutioner og borgere i Laurbjerg og omegn siger: “Trafikstyrelsens beregningsgrundlag er ganske enkelt forkert, for dårligt og for upræcist. Det er betænkeligt, at man selektivt udvælger én sætning fra COWI-rapporten, som isoleret giver et helt andet billede, end hvis man læser den samme sætning i den kontekst, hvor den hører til.”
Hun henviser til, at Trafikstyrelsen vælger at afvise en ansøgning til 'Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder.' Her citerer man første del af en sætning i en COWI-rapport, der kalder det “problemfyldt at placere nye perroner i Laurbjerg.”
Men resten af citatet er udeladt: “Det anbefales at udforme anlægget i forbindelse med et eventuelt standsningssted i Laurbjerg med forskudte sidelagte perroner under Hammelvej. Det giver den bedste geometri for spor og perroner, og løsningen er acceptabel både i forhold til spor, perroner, komfort og adgangsveje. Desuden har forslaget den mest fordelagtige anlægsøkonomi.”
“Det er da 'rart' at have fået opklaret, at Trafikstyrelsen slet ikke har regnet på, om Timemodellen kan forenes med at standsningssted. Indtil nu har de afvist os med den begrundelse, at det er “vanskeligt” at have et standsningssted, der ligger på samme banestrækning som de hurtige tog skal køre på. Men ingen har undersøgt, om det faktisk kan lade sig gøre. Man kan jo ikke afvise noget uden at have lavet beregninger på det,” mener Birgit Liin.

Beregning fremfor skøn

Laurbjerg-folkene vil også gerne vide hvorfor Trafikstyrelsen mener at et trinbræt vil koste meget mere end COWI-rapportens beregning på 10,8 millioner kroner.
“Der er ingen forklaring på, hvorfor Trafikstyrelsen ikke anvender de konkrete beregninger som Favrskov Kommune via COWI har ladet udføre, men i stedet anvender et højere beløb, der er baseret på “erfaringer” og ikke på beregninger,” skriver gruppen til Folketingets Transportudvalg.

Fire kilometer i fugleflugt er ligegyldig

“Jeg undrer mig også meget over, at Trafikstyrelsen i 2008 har ment, at Laurbjerg og Langå var for langt fra hinanden til at have et fælles passagergrundlag, hvilket COWI også har været enig i. Trafikstyrelsen mener nu det præcist modsatte - og oven i købet er man nødt til at anvende luftlinjeafstanden i stedet for den normale vejstrækningsafstand for at få regnestykket til at gå op. Derved lykkes det Trafikstyrelsen at reducere passagergrundlaget for Laurbjerg, hvilket man bruger som argument mod et trinbræt. Men der er ingen forklaring på, hvorfor man i 2014 mener noget helt andet om passagergrundlaget, end man gjorde i 2008.”
Her peger trinbræt-forkæmperne på, at Trafikstyrelsen i stationsoptimeringsrapporten regner med et befolkningsunderlag til 730, mens både en COWI-rapport, Dansk Statistik, samt kommunens befolkningsprognose siger, at der er tæt på 1100 indbyggere, samtidig med at man regner afstanden til Langå med. som en begrænsende faktor. Der tales om cirka fire kilometers afstand til Langå.
“Der er fra centrum af Laurbjerg til Langå Station 7,3 kilometer, hvilket er næsten dobbelt så langt som i luftlinje,” lyder det i brevet.
 

null

Publiceret 26 May 2014 11:45