Hvad laver vi?:

Pigerne er flittige og drengene spiller computer

Den kortere fritid efter folkeskolereformen ændrer næsten ikke på fritidsvanerne hos 8. til 10. klasses elever

Af
Erling Baastrup

Når skoleklokken har ringet ud, går eleverne hjem. Eller gør de?
Vi har spurgt 89 elever i Hammel-området (42 piger og 47 drenge), hvad de bruger deres eftermiddag til.
I undersøgelsen indgår flest elever fra 9. klasse, men både 8. og 10.klasserne er repræsenteret.
Spørgsmålet lød: Hvad bruger du din fritid om eftermiddagen til?
På diagrammet kan du se resultatet, hvor det tæller ens, om man gør det en eller fem dage om ugen. Da flere har sat mere end ét kryds, er totalen ikke 100 %.
Generelt fremgår det, at pigerne er de flittigste. Det gælder både sport, lektier, og arbejde. Eneste undtagelse er brugen af computere. Mere end 60 % af drengene er ved tasterne mindst én gang om ugen. Og en del spiller hver dag ugen igennem. Pigerne er nede på 14 %.
Pigerne er også de flittigste på lektierne. 85 % laver sådanne mindst en gang om ugen. Og mange fem dage. Drengene er nede på 60 %.
Der bliver dog også tid til lidt sport for 60 % af pigerne, mens det er 45 % af drengene

Vælger fra og til

Med den nye folkeskolelov i baghovedet har vi også spurgt til eventuelle ændringer i eftermiddagens vaner. Fravalg og tilvalg.
De fleste svarer, at der ingen ændringer har været. Mest markant er fravalg af sport., nemlig 11 drenge og 11 piger. Det harmonerer ikke med det, som sportsklubberne oplever. Meldingen er, at medlemstallet er nogenlunde konstant.
Vores spørgeskemaundersøgelse tyder på, at lige så mange der melder sig ud, lige så mange nye melder sig ind.
En stor del af fravælgerne giver den kortere fritid efter skolen som begrundelse. Markant er det, at pigerne fravælger lidt veninderne og dovner mindre.
Stort set ingen er gået ned på lektietiden.
Der er en del af de unge, der har taget fat på andre ting. Helt klar topscorer er her lektielæsning. Men det gælder faktisk kun for pigerne. Folkeskoleloven ser altså ud til at presse pigerne til at læse mere. Derimod er der flere af drengene, der har fået arbejde.

Publiceret 01 December 2015 15:00