Ikke alle veje fører til Borridsø, som er kommunens mindste landsby. Men her er da en fra Aidt.

Ikke alle veje fører til Borridsø, som er kommunens mindste landsby. Men her er da en fra Aidt.

Pengegave:

Hvad skal Borridsø bruge 50.000 kroner til?

Giv en landsby en pose penge og se, hvad man vil bruge den til!

Af
Erling Baastrup

Landsbyrådet i Favrskov har besluttet at afprøve et nyt koncept kaldet Borgerbudgettering. Man har besluttet at uddele 50.000 kroner til hver af tre landsbyer i kommunen efter konkret ansøgning.
Borridsø har søgt og blev sammen med Aidt og Nørre Galten valgt til at afprøve dette koncept.

Ideen er, at man indkalder til borgermøder, hvor man på demokratisk vis beslutter, hvad pengene skal bruges til. Det sker i Vejerslev Forsamlingshus onsdag 20. januar.

Deltagerne kommer med forslag, forslagene diskuteres, der nedsættes arbejdsgrupper, som finder ud af, hvad deres forslag vil koste, og hvordan de skal gennemføres.
På et efterfølgende møde 2-3 måneder senere evalueres alle forslag, og der afholdes en afstemning om, hvilke forslag der skal søges gennemført.

Der er tidligere husstandsomdelt Udviklingsplan for Borridsø, Bestyrelsen opfordrer alle til at gennemlæse udviklingsplanen forud for borgermødet. Den kan være inspiration til forslag,

Publiceret 15 January 2016 06:30