DEBAT:

Hjælpende hånd til fødevare- og landbrugssektoren

Af Britt Bager, folketingsmedlem for Venstre

Kort før jul indgik regeringen og de øvrige partier i blå blok en aftale om en fødevare- og landbrugspakke, der samlet set styrker de økonomiske rammer og vækstmuligheder for fødevare- og landbrugssektoren. Med pakken sender regeringen et klart signal om, at vi ikke skal have unødvendige regler. Vi skal bruge den sunde fornuft, have fokus på at forbedre vilkårene for sektoren og hjælpe de danske landmænd med at opnå fornyet vækst.
Alt for længe har fødevare- og landbrugssektoren været udfordret af mange og strenge regler. Regler, der bl.a. har gjort det umuligt for danske landmænd at konkurrere på lige vilkår med deres europæiske naboer. Det skal være slut med dårlige rammevilkår og overimplementering af EU-regler – og med denne nye aftale leverer regeringen på den 16-punktsplan for fødevare- og landbrugserhvervet, som Venstre lovede før valget.
Fødevare- og landbrugspakken indeholder i alt 30 initiativer. Med pakken sikres en mere målrettet og intelligent miljøregulering, der imødekommer den enkelte landmands vilkår og samtidig sikrer, at undergødskningen kan kommes til livs. Vi afskaffer randzonerne og harmonikravene for slagtesvin øges fra 1,4 til 1,7 dyreenheder per hektar jord, hvilket svarer til EU-normen. Altså tre eksempler på konkrete initiativer, der på hver sin måde forbedrer dansk landbrugs vilkår.
Historisk set har fødevare- og landbrugssektoren været med til at forme det danske erhvervsliv og arbejdsmarked. I dag eksporterer sektoren årligt for 148 mia. kr. og beskæftiger 140.000 personer, og er altså afgørende for Danmarks vækst og beskæftigelse - særligt i landdistrikterne. Fødevare- og landbrugspakken er derfor en hjælpende hånd til den trængte sektor – og endnu et bidrag til at få Danmark tilbage i den rigtige retning.

Publiceret 18 January 2016 14:00