TV:

Pres mod vej-privatisering

Tidligere formand for teknisk udvalg, Charlotte Green, samt Peder Meyhoff (EL) stiller spørgsmålstegn ved privatisering af veje i det vestlige Favrskov

På to forskellige måder pirker Enhedslistens Peder Meyhoff og tidligere formand for teknisk udvalg, Charlotte Green (K) til debatten om privatiseringen af vejene i det østlige Favrskov.
Peder Meyhoff vil til det kommende byrådsmøde i februar foreslå at stoppe privatiseringen og i stedet lade en forhøjet grundskyld betale for snerydning og vedligehold - men nu i hele kommunen.
Det vil dreje sig om i alt 8,7 millioner kroner om året og en forhøjelse af grundskylden på 0,12 procent, mener han.
“Det eneste rimelige er at husejerne betaler denne regning, eftersom det jo kun er husejerne der får fordel af aflysningen og den omvendte omklassificering,” lyder det i det forslag, som er sendt til borgmesteren.

14,3 millioner kroner

Charlotte Greens påstand, er at hele spareøvelsen ved at privatisere de vestlige veje vil koste 14,3 millioner kroner - For at spare 1,1 millioner kroner årligt fra 2019.
“Der har siden 2013 været ansat en medarbejder i kommunen til at tage sig af sagen. Han koster en halv million kroner om året og fortsætter efter realiseringen til at tage sig af serviceordningerne, hvorfor den forventede besparelse ikke reelt er 1,6 mio. kroner, men 1,1 mio. kroner årligt efter 2019,” forklarer Charlotte Green.
“Herudover er der afsat 12,3 mio. kroner til genopretning af veje, der skal overdrages. Disse penge fordeler sig således: Asfaltforbedringer, der giver længere levetid på vejene 3,5 mio. kroner. Asfalt til pynt, men som ikke giver længere levetid 5,5 mio. Konsulenthonorarer og tinglysning 3,3 mio. Inklusive den ansatte medarbejder forventer man altså at bruge 14,3 mio. kroner på at spare 1,1 mio. kroner om året fra 2019,” lyder påstanden.

Tidligere formand for teknisk udvalg Charlotte Green (K) og Peder Meyhoff (EL) byrådsmedlem peger på hver sin måde på en ny løsning for Favrskov Kommunes grundejere. En ny usædvanlig konstellation har set dagens lys.

Tidligere formand for teknisk udvalg Charlotte Green (K) og Peder Meyhoff (EL) byrådsmedlem peger på hver sin måde på en ny løsning for Favrskov Kommunes grundejere. En ny usædvanlig konstellation har set dagens lys.

Ved at undersøge tallene

FavrskovPosten er ved at undersøge om tallene er korrekte og har bedt kommunens forvaltning om at fremlægge deres tal.
Charlotte Green mener, at forslaget nu er så langt fra det oprindelige spareforslag i 2010, som det kan være.
“Glæd mindst 20.000 borgere i stedet for byråd, så erkend dog, at tiden er løbet fra forslaget, at det i dag er en økonomisk fejldisposition og skrinlæg det, i stedet for at kaste gode penge efter dårlige. Alle grundejere i kommunen får bøvl og baks ud af det med bl.a. de nye regler for virksomhedskonti, og så for sølle 1 mio. kroner i besparelse.”
Charlotte Green foreslår i stedet at opklassificere alle de nuværende 272 km privat fællesvej i byerne.
“At gennemføre det nuværende forslag synes nu at være hinsides al fornuft og alene stædighed og principrytteri fra politisk side. Det er på tide at sadle om og i stedet gøre det frivilligt, om man vil have en kommunal eller privat vej for alle.”

null

Publiceret 27 January 2016 15:00