Farverig debat med blå blink og røde brandbiler og udnævnelsen af fire politiske brødre.

Farverig debat med blå blink og røde brandbiler og udnævnelsen af fire politiske brødre.

Blå blink og røde brandbiler

Eller blå blok og rød blok. Byrødder brugte billedsprog under underholdende byrådsmøde

Flemming Nørgaard (V) indledte de gemytlige drillerier under tirsdagens byrådsmøde med denne salve. Det skete under snakken om Houlbjerg gamle skole der nu skal rives ned, desværre for langt mere end beregnet, da bygningen er fuld af miljøfarlige stoffer. Uanset hvad, konstaterede Venstremanden, at krolfbanen var god.
"Da jeg spillede med borgmesteren, da fandt han ikke ud af, at jeg ikke spillede mig fuldt ud, fordi vi spillede uafgjort." Spillet foregik under indvielsen i 2014.
Billedsprog kan bruges på mange måder og man kan jo sige at byrødderne brugte farverigt sprog. Under snakken om en ændring af beredskabet i forbindelse med sammenlægningen med Randers og Syddjurs kom Nils Borring (S) med en lille finurlighed. "Nu er det jo noget med blå blink."
Flemming Nørgaard (V) replicerede: "Og røde brandbiler."

Flemming Nørgaard (V) fortalte om Udvalget for samspil mellem skoler, fritid og foreningsliv og nævnte i den sammenhæng at udvalget godt kunne være mindre.
"Vi er et relativt stort udvalg, Anders Nørgaard (S) er jo også med. "Ja altså det er ikke derfor udvalget er stort," måtte Flemming Nørgaard forklare. "Ja der er bred enighed," lød det fra salen. Det skal nævnes at udvalget for nemheds skyld kaldes Nørgaard-udvalget, da der er to politikere med efternavnet Nørgaard med.
Ved slutningen af byrådsmødet kunne Lars Storgaard (K) fortælle at fire byrødder (Lars Storgaard, K. Bjarne Andersen SF, Dan Jensen, løsgænger og Peder Meyhoff, EL) havde sat sig sammen under aftensmaden og lavet en aftale.
"Vi vil gerne anmode om, at byggeudvalget til det nye plejecenter i Hammel udvides med et yderligere medlem og at det bliver Kurt Andreassen (V). Dermed fik de fire løst en mindre gordisk knude der havde kørt i flere politiske udvalg, hvor de to store partier ikke var helt enige om, hvem der skulle være med i byggeudvalget.
"Tak til de fire brødre," lød det efterfølgende fra Flemming Nørgaard (V).

Publiceret 28 January 2016 11:45