Godset Fuglsang forsvinder på nær den gamle hovedbygning, der laves til administrationsbygning.

Godset Fuglsang forsvinder på nær den gamle hovedbygning, der laves til administrationsbygning.

ENERGI:

Biogasanlægget holder tidsplanen

Fra 1. oktober leveres gas til 2.000 husstande fra nyt anlæg til 40-45 millioner på Fuglsang Allé ved Hammel

Af
Erling Baastrup

På Fuglsangs Alle ved Viborgvej mellem Lading og Voldby kan man skimte byggeriet, hvor gården Fuglsang ligger – eller lå. Kun den gamle hovedbygning er tilbage. Den renoveres til at blive administrationsbygning.

Ellers er det store byggeri af et biogasanlæg snart færdigt. Det er Wefri a/s (Frijsenborg og Wedellsborg), der bygger anlægget.

Til højre læssehallen, der har fået samme farve som den store lade på Frijsenborg.

Til højre læssehallen, der har fået samme farve som den store lade på Frijsenborg.

Transport med lastbiler

Planen fra Wefris side er at hente biprodukter fra Frijsenborgs, Wedellsborgs og de sydjyske besiddelsers produktioner på Fyn og i Jylland – hovedsageligt sukkerroer, græs og kyllingemøg.

Det indebærer, at biomassen transporteres dagligt med lastbiler til anlægget. Det forventes, at der kommer cirka 5-6 lastbiler pr. dag til anlægget.

Til venstre den store læssehal. Til højre et par af de fire lagertanke. Set fra Fuglsangs Allé.
.

Til venstre den store læssehal. Til højre et par af de fire lagertanke. Set fra Fuglsangs Allé. .

Gas i rørene og biomasse på marked

Den producerede biogas sælges til HMN Naturgas og blandes med naturgassen i naturgasnettet.

Den afgassede biomasse udspredes på Frijsenborg og Wedellsborgs arealer i Jylland og på Fyn.

”Byggeriet går efter planen. Det ventes at være færdigt i september,” fortæller forvalter Christian Ejby, der også konstaterer, at det er gasaftageren, HNM, der venter på, at nogle specialventiler bliver produceret.
Derfor er anlægget formentlig først klar 1. oktober.

I øjeblikket ensileres halm til brug i biogasanlægget. Tidligere gik det halmfyr.

I øjeblikket ensileres halm til brug i biogasanlægget. Tidligere gik det halmfyr.

Prisen holder

Prisen på 40-45 millioner ser efter Christian Ejbys vurdering ud til at holde.

I øjeblikket samles masser af halm sammen og ensileres. Det skal bruges til at lave naturgassen af.
”Før skulle vi tørre og snitte halmen, som så kunne gå i halmfyr. I den nye situation er bedre, jo fugtigere, det er,” fortæller forvalteren.
 

Godt skjult anlæg set fra Viborgvej.

Godt skjult anlæg set fra Viborgvej.

Læssehal og en af tankene.

Læssehal og en af tankene.

Publiceret 13 August 2016 11:15