DEBAT:

Tre nationale mål for demens

Britt Bager MF, Venstre Østjyllands Storkreds

Regeringen har netop fremlagt en national handlingsplan for demensindsatsen i Danmark. Planen indeholder 27 konkrete initiativer, der skal styrke vores demensindsats, og til formålet afsætter vi knap en halv milliard kroner over de kommende fire år.
Det er en ambitiøs og målrettet handlingsplan – og det er helt på sin plads, for det skylder vi både den demensramte og de pårørende. I dag lever over 35.000 danskere over 65 år med en demensdiagnose. Og antallet af danskere med demens forventes at stige i de kommende år, fordi flere bliver ældre. Derfor er det afgørende, at vi nu styrker indsatsen.
Med handlingsplanen fokuserer vi på, at sygdommen skal opspores tidligt og bedre, kvaliteten i behandlingen skal højnes, og der skal i højere grad tages udgangspunkt i den enkelte patient. Altså er der et styrket fokus på den demensramte. Men vores indsats er todelt, for med hver demensramte er der en familie, der i høj grad også bliver berørt. Derfor er det et centralt mål i handlingsplanen, at vi støtter op om de pårørende med flere og bedre aflastningstilbud, pårørendekurser og åbne rådgivnings- og aktivitetscentre.
I handlingsplanen opstiller vi desuden tre nationale mål for behandlingen af demenspatienter i 2025: For det første skal alle kommuner være demensvenlige med en lokal strategi. For det andet skal flere mennesker med demens udredes. Målet er, at 80 procent skal have en specifik demensdiagnose. For det tredje skal forbruget af antipsykotisk medicin, som på nuværende tidspunkt ligger langt over de faglige anbefalinger, halveres frem mod 2025. Med de tre nationale mål sætter vi barren højt, men der er ingen tvivl om, at de kan indfrise. Det kræver dog en målrettet indsats. Samlet set er handlingsplanen en markant styrkelse af demensindsatsen, og med planen fokuserer regeringen endnu engang på at løfte vores kernevelfærd. Både i form af konkrete initiativer og øremærkede midler.

Publiceret 13 October 2016 08:00