DEBAT:

Favrskov er blevet frikommune

Britt Bager folketingsmedlem for Venstre valgt i Østjyllands Storkreds

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann har netop offentliggjort navnene på de kommuner, som bliver en del af frikommuneforsøget i perioden 2016-2019.
Knap halvdelen af landets 98 kommuner har ansøgt om at blive en del af det nye frikommuneforsøg.
Der har med andre ord været stor interesse for projektet, og på den baggrund er det også ekstra glædeligt, at Favrskov er med i to af de otte nye frikommunenetværk.
Frikommuneforsøget går i al sin enkelhed ud på, at de udvalgte kommuner får stort set frie tøjler til at afprøve nye og mere effektive måder at løse kommunale kerneopgaver på.
Stort set frie tøjler i den forstand, at kommunerne vil blive undtaget de gældende regler, hvis de skulle støde på lovgivningsmæssige barrierer i forsøget, men med de undtagelser, at forsøget bl.a. ikke må være i strid med EU-regler eller bryde med borgernes retssikkerhed.
Altså har kommunerne i forsøget frie rammer til at eksperimentere med og nytænke den eksisterende opgaveløsning.
Formålet med frikommuneforsøget er at indsamle ny viden og praktisk erfaringer, der kan forbedre den kommunale opgaveløsning. Både med henblik på at finde mere effektive løsningsmuligheder, men også med henblik på at sikre mere kvalitet for pengene.
Og som frikommune skal Favrskov deltage under to overordnede temaer:
Billige boliger og fleksible boligløsninger samt bedre styring af udgifterne på det specialiserede område.
Mere konkret har første tema fokus på at understøtte den enkelte borger i at udvikle sig og i højere grad blive selvhjulpen i egen bolig, mens sidstnævnte tema skal arbejde med nye værktøjer til at fastholde styringen af udgifterne på socialområdet samtidig med, at der er fokus på den enkelte borgers valgfrihed og selvbestemmelse.
Jeg ser personligt meget frem til at følge de to temaprojekter i Favrskov.
Helt grundlæggende er frikommuneforsøget en gevinst for os alle sammen – for vores velfærdssamfund, for den enkelte kommune og for den enkelte borger.
Forsøget fordrer nemlig nytænkning og opfordrer til at udfordre de eksisterende rammer for opgaveløsning, og i sidste ende er det medvirkende til, at vi i fremtiden vil kunne løfte de kommunale kerneopgaver endnu bedre.

Publiceret 20 October 2016 15:00