Bodil Kvistgaard Olsen kommer øverst på stemmesedlen.

Bodil Kvistgaard Olsen kommer øverst på stemmesedlen.

Ny i top hos Enhedslisten

Peter Meyhoff er ikke længere spidskandidat, men han vil godt på stemmesedlen til efteråret.

Af
Erling Baastrup

Enhedslistens nuværende byrådsmedlem, Peder Meyhoff, vil ikke stå i spidsen for listen til næste kommunevalg. Han synes at han er blevet for gammel.
”Når valget afholdes, er jeg 68 år og klar til at gå på pension. Ganske vist er både Hillary Clinton og Donald Trump ældre, og det er Bernie Sanders jo også. Men jeg går bestemt ikke ind for amerikanske tilstande i Danmark, og derfor vil jeg træde et skridt tilbage i Enhedslisten Favrskov,” siger Peder Meyhoff.

Kun én tilbage

Enhedslisten i Favrskov har derfor haft spurgt medlemmerne om, hvem der ville stille op som spidskandidat næste gang. Det var der kun ét medlem, der ville, nemlig Bodil Kvistgaard Olsen fra Houlbjerg.
Bodil Kvistgaard Olsen har på sit program blandt andet:
Sammenhængende offentlig transport i kommunen,
Udvikling af landsbyerne
Økologisk indkøbspolitik
Modvirke alle former for ”ghetto-dannelse
Kommunale veje

Lærer og tillidsmand

Bodil Kvistgaard Olsen har i mange år været medlem af bestyrelsen i Enhedslisten Favrskov, hun har været folketingskandidat, og desuden har hun de sidste par år været Enhedslistens kontaktperson her i Favrskov. Hun er 47 år, gift med Per og har to børn, Frederik på 17 og Dag på 10. Hun arbejder som folkeskolelærer på en skole i Randers, hvor hun er tillidsmand.

Flere til listen

Selv om der kun var én, der ønskede at blive spidskandidat, er der allerede nu adskillige, der har givet udtryk, for at de vil stille op på Enhedslistens liste,

Publiceret 22 November 2016 06:00