DEBAT:

Socialdemokratiet: Øget normering i dagtilbud skal prioriteres

Af
Isabell Friis Madsen (S)

Formand for Børne- og Skoleudvalget. Hjaltesvej 31

Hadsten

Favrskov Kommunes budgetlægning for 2018- 2021 står for døren. I de lokale og på sociale medier fremhæver de respektive partier deres ønskede prioriteter i forhandlingerne. Jeg glæder mig over, at der tilsyneladende er bred politisk opbakning til, at vores folkeskole skal have et økonomisk løft. Dette har også været et stærkt socialdemokratisk ønske.
Vi er dog tilsyneladende det eneste parti, der målrettet ønsker at øge normeringen for vores yngste børn i vuggestue og børnehave. Vi tror på, at antallet af hænder betyder noget for det enkelte barns mulighed for at blive set, lyttet til og anerkendt, og for personalets mulighed for at arbejde målrettet med de pædagogiske indsatser.
Det er veldokumenteret, at en målsætning om og prioritering af høj kvalitet i dagtilbud, giver positiv effekt gennem hele livet for det enkelte barn. Vi ønsker, at vores dygtige medarbejdere skal have bedre mulighed for at medvirke til dette fremadrettet. Derfor er bedre normering en vigtig prioritet for os i de kommende budgetforhandlinger.

Publiceret 31 August 2017 14:00