Kort over lokalplan nr. 376 - det udvidede biogasanlæg på Frijsenborg. Længst mod nord, syd og øst findes ubebyggede felter. På det lange stykke etableres siloer. I midten findes alle tanke og tekniske anlæg samt maskinhallen. Kilde: Favrskov.dk

Kort over lokalplan nr. 376 - det udvidede biogasanlæg på Frijsenborg. Længst mod nord, syd og øst findes ubebyggede felter. På det lange stykke etableres siloer. I midten findes alle tanke og tekniske anlæg samt maskinhallen. Kilde: Favrskov.dk

Frijsenborg udvider biogasanlægget

Fra 26.700 til 51.200 tons biomasse årligt. Frijsenborg øger gasproduktionen.

Af
Af Christina Brorson

Frijsenborg Biogas har fået tilladelse til en betragtelig udvidelse af det eksisterende biogas-anlæg, der ligger på Fuglsangsvej 100 øst for Hammel. Biogasanlægget, der blandt andet kører på kyllingemøg fra godsets kyllingeproduktion, har været i gang i cirka ét år, men allerede nu er der altså en udbygning på vej. Udbygningen indeholder blandt andet en ekstra råvaretank, som vil betyde, at anlægget kan tilføres 24.500 tons ekstra biomasse årligt - næsten en fordobling af den nuværende kapacitet på 26.700 tons. Udbygningen har været omkring politikerne ad to omgange og igennem en høringsfase, hvor kun én nabo kom med indvendinger. Nu er både forslaget til den aktuelle lokalplan samt tillægget til kommuneplanenen endeligt godkendt af byrådet.

To meter høj vold

Ændringen i lokalplanen strækker sig over et areal på 8 hektar og giver Frijsenborg Biogas mulighed for, udover råvaretanken, at opføre en plansilo til græs, halm og majs, en maskinhal og et flis-kedelanlæg. Der er også et potentielt byggefelt til tekniske anlæg. Hele området indrammes med syd og vest af en ny jordvold, som skal være 1,5-2,0 meter høj og 6-8 meter bred - for at få anlægget til at falde bedre ind i omgivelserne og skærme indkigget, men også for at sikre den omkringliggende natur ved et eventuelt udslip. Volden beplantes med buske, der er 30-50 cm høje, når de plantes. Sorterne bliver blandt andet hassel, hyld, hvidtjørn og slåen. For foden af volden plantes egetræer, poppel og fulgekirsebær. Træerne er 1,5 - 2.0 meter høje, når de plantes.

19 lastbiler dagligt

Det nuværende anlæg producerer biogas, der svarer til opvarmning af 2000 husstande. Med den nye tilbygning øges kapaciteten til cirka det dobbelte. Det samme gør antallet af lastbiltransporter til anlægget, der i dag ligger på 7-9 om dagen, men i fremtiden altså bliver 14-19 stk. Frijsenborg Biogas oplyser, at forbrug af diverse biomasser udelukkende er fra egen produktion.

Publiceret 09 October 2017 10:00