DEBAT:

Lad eng være eng og sats på nybyggeri andre steder i Søften

Af
Steen Thomasen

byrådsmedlem

Soc.

Søndermarken 4

Søften 8382 Hinnerup.

Byrådet har vedtaget et forslag til kommuneplan, som nu har været i høring og vedtages endeligt i december måned.
Høringssvarene er nu gennemlæst og diskuteret af et samlet byråd på et temamøde den 31. oktober.
Flere forslag til nybyggeri havde påkaldt sig særlig interesse. Men især 2 emner skabte stor bekymring blandt vores borgere og afstedkom mange høringssvar.
Et forslag om at bygge punkthuse på et mindre område i Hinnerup skov blev hurtigt taget af bordet af de politiske partier og tilbage stod så byggeriet på hjørnet af Engdalsvej og Århusvej i Søften
Baggrunden for forslaget er et stigende behov for bynære boliger med nem adgang til offentlig transport, indkøbsmuligheder med mere. Kort sagt et mere varieret boligudbud til mange af de borgere, som ønsker at fraflytte deres parcelhuse.
Forslaget i Søften gav mange høringssvar, der alle udtrykte bekymring for den skønne natur, som vi er så heldige at omgive os med i Søften.
Da der samtidig er planer om nybyggeri på de nuværende boldbaner i forbindelse med en udflytning af vores idrætsanlæg samt nybyggeri nord for Århusvej ved Trigevej, så mener jeg heller ikke, at tiden er moden til byggeri ved Engdalsvej.
Behovet for nye boliger og boligformer er der Søften, men lad os i starten satse på og fremskynde de 2 andre områder og lade eng være eng til glæde for borgerne i Søften og Hinnerup.
Det er vigtigt, at nye forslag nyder bred lokal og politisk opbakning, og det viser de mange høringssvar samt den politiske debat, at det ikke er tilfældet her. Derfor vil det være en rigtig beslutning af byrådet at tage denne del ud af KP17.

Publiceret 09 November 2017 05:00