DEBAT:

Flexbussen kommer til Favrskov Kommune

Af
Kurt Andreassen (V) Formand Teknik- & Miljøudvalget i Favrskov. Solskrænten 26

8881 Thorsø

I starten af 2018 indfører Midttrafik en ny form for kollektiv trafik kaldet Flexbus. Det er en videreudvikling af Flextrafik, som har været en stor succes i Favrskov Kommune – og gjort det muligt for borgere i områder med ringe kollektiv trafik at komme fra A til B, vel og mærke til regionens billigste pris.
Ikke kun internt i Favrskov Kommune, men også over kommunegrænsen og billigt ind i Skanderborg og Syddjurs kommuner.
Venstre har været begejstrede for Flextrafik fra starten af og arbejdet for at gøre den så billig og hurtig som mulig. Samme begejstring vil vi vise for Flexbussen, som giver nogle ekstra muligheder i forhold til Flextrafik.
I al sin enkelhed går det ud på, at kommunen (for egen regning) laver nogle busruter, som kommer ind i den normale køreplan, hvor det vil fremgå, at det er en Flexbus, der kører. Man skal så aktivt melde sig til, hvis man ønsker at køre med Flexbussen, men er til gengæld sikker på, at den kommer på det tidspunkt, som står i køreplanen, nøjagtig som en almindelig bus.
Formodentlig kommer der ikke en almindelig bus. Er der få passagerer, kommer der en taxa, er der flere, kommer der en minibus og er der rigtig mange, kommer der en bus. Er der ingen passagerer, kommer der ingenting, så en god sag for miljøet.
Et super tilbud, som giver kommunen mulighed for at oprette nye busruter og løbende tilpasse dem til det behov, som der er i forskellige områder i kommunen.
Det vil gavne mange, ikke mindst pendlere på vej til arbejde og studerende på vej til eksempelvis Den Jyske Håndværkerskole og Favrskov Gymnasium.

Publiceret 16 November 2017 19:00