Fra nytår er det Lær Dansk som skal drive Favrskov Sprogskole i Hadsten.

Fra nytår er det Lær Dansk som skal drive Favrskov Sprogskole i Hadsten.

Lær Dansk overtager sprogskolen

Favrskov Sprogskole har været i udbud og fortsætter i Hadsten

Af
Af Hanne Bliksted

Sprogskolen i Hadsten har de seneste år været en fast del af den danske hverdag for de mange flygtninge, som er kommet til Favrskov.
Sprogskolen, som i øjeblikket drives af AOF og har lejet sig ind på Lindevej i Hadsten, slutter sine aktiviteter i Hadsten ved årsskiftet, derefter er det Dansk Flygtningehjælps afdeling Lær Dansk, som skal drive sprogskolen de næste år. Lær Dansk har sprogskoler mange steder i landet.
Driften af sprogskolen i Favrskov har netop været i offentligt EU-udbud, der var fem bud på opgaven med at undervise flygtninge og andre udlændinge i dansk, og Lær Dansk vandt udbuddet og overtager sprogskolen efter nytår. Aftalen løber fire år og kan forlænges to gange med et år ad gangen.
Ifølge direktør for Job og Økonomi ved Favrskov Kommune Asbjørn Friis Jensen vurderes de forskellige tilbud ud fra både pris og kvalitet, og Lær Dansk vandt på både pris og kvalitet.
”Der er givet priser på fire forskellige ydelser. Prisen er ikke fast, forstået på den måde, at betalingen til udbyderen er delt op, så en del af betalingen sker, når kursisten starter på et modul, og resten af betalingen sker, når kursisten har bestået modulet,” siger han.
Sprogskolen har de seneste år lejet sig ind i lokaler på Lindevej i Hadsten, og Lær Dansk vil drive sprogskolen i de samme lokaler. Kravet fra Favrskov Kommune har i udbuddet været, at sprogskolen skal være i Hadsten, idet det er her Favrskov Kommunes jobcenter har til huse, og når sprogskolen er i samme by, undgår man for meget transport, når sprogskolens kursister skal til møder om blandt andet praktikaftaler.

Ærgrelse

Direktør for AOF Midt Claus Jørgensen ærgrer sig over, at AOF ikke længere skal stå for undervisningen på sprogskolen i Favrskov. Han håber, at Lær Dansk vil gøre brug af de 15 medarbejdere, som AOF har ansat som undervisere på sprogskolen.
”Det er rigtig ærgerligt, at vi ikke vandt udbuddet, for vores medarbejdere er dygtige og engagerede. Det at lære voksne med en fremmed baggrund det danske sprog er en svær opgave, og man skal være dedikeret for at kunne det, siger han.

Digitalisering

Han frygter at Lær Dansk vil gøre brug af digitale løsninger, som blandt andet undervisning via Skype for at holde en lav pris.
”Hos AOF bruger vi også digitalisering på nogle områder, men det bliver ikke det samme, når man underviser via en skærm. Det bliver meget énvejs kommunikation og kan ende som 'den sorte skole', hvor kursisterne kan have svært ved at følge med,” siger Claus Jørgensen.
Ifølge Favrskov Kommune vandt Lær Dansk udbuddet, fordi de var billigst målt på både pris og kvalitet.
“De seneste år har sprogundervisningen fokuseret meget på at gøre kursisterne klar til arbejdsmarkedet, og i vores tilbud var der ekstra fokus på det, og vi havde planlagt nye initiativer i samarbejde med lokale virksomheder. Men det bliver da spændende at høre tilbagemeldingerne fra jobcenteret om flygtningenes danskkundskaber, når Lær Dansk overtager undervisningen,” siger Claus Jørgensen.

Publiceret 19 November 2017 08:00