Bro Bro Drille:

Nye undersøgelser om sænkning af spor

Banedanmark undersøger mulighed for at sænke jernbanespor i Laurbjerg

Af
Anette Bonde

Banedanmark oplyste ved borgermødet 31. oktober ved broen på Hammelvej i Laurbjerg at man igen vil undersøge eventuelle muligheder for at sænke sporene i stedet for at hæve broen. Og arbejdet er startet.
“Der er i den forbindelse igangsat indledende undersøgelser af dette,” oplyser Søren-Peter Fiirgaard, kommunikationskonsulent hos Banedanmark.

Læs også: Banedanmark står selv for broen

23 mio. for sporsænkning

Søren-Peter Fiirgaard oplyser, at omkostningerne ved en hævning af brodækket på Hammelvej er sat til cirka 15 mio. kroner og en sporsænkning vurderes at koste cirka 23 mio.
På Skanderborgvej i Hadsten er brohævningen prissat til 56 mio. kroner. Her er løsningen med en sænkning af sporene ikke detaljeret prissat.
”Den er fravalgt allerede, fordi en sporsænkning ville forudsætte ændringer på perronerne på Hadsten Station samt to nærliggende sti-underføringer, hvilket helt åbenbart ville være markant dyrere end brohævningen.”
Han understreger, at de endelige priser stadig kan variere, idet der ikke er foretaget nogen endelig projektering.

Læs også: Bro Bro Drille: "Forkert svar - det kan jo ske!"

Billigste løsning i Aarhus

Båe borgere og politikere i Favrskov har ønsket en sporsænkning og har blandt andet peget på Bruuns Bro i Aarhus, hvor det endte med denne løsning.
Når den blev valgt frem for at hæve broen, skyldes det prisen, forklarer Søren-Peter Fiirgaard.
”Banedanmark har anbefalet sporsænkningsløsningen under Bruuns bro, fordi den er 64 mio. kr. billigere end etablering af en ny Bruuns bro. I Laurbjerg og Hadsten er situationen den modsatte, nemlig at sporsænkningerne koster mere end de valgte brohævningsløsninger.”

Ekstra undersøgelser

Han peger på, at det ikke er en enkel opgave at sænke sporene under en næsten 100 år gammel bro placeret på Aarhus H. Derfor har Banedanmark gennemført ekstra undersøgelser for at sikre, at sporsænkningsløsningen kan realiseres.
”Hvis sporsænkningsløsningen som udgangspunkt havde været væsentligt mere omkostningskrævende end etablering af en ny Bruuns bro, var disse undersøgelse ikke blevet gennemført.”
Han nævner, at udgangspunktet i Aarhus ikke alene var etablere den nødvendige frihøjde til elektrificering. Mulighederne for at etablere længere perroner og øge kapaciteten ud og ind på stationen skulle også undersøges.


Der er i den forbindelse igangsat indledende undersøgelser af dette
Søren-Peter Fiirgaard, Banedanmark, om muligheden for at sænke jernbanesporene under broen på Hammelvej i Laurbjerg

Publiceret 08 December 2017 08:30