Birgit Liin har i mange år været forkæmper for et trinbræt/station i Laurbjerg. Arkivfoto.

Birgit Liin har i mange år været forkæmper for et trinbræt/station i Laurbjerg. Arkivfoto.

Station i Laurbjerg:

DTU-rapport er klar

En af milepælene frem mod en eventuel togstation i Laurbjerg er passeret, nemlig udgivelsen af DTU’s rapport

Af
Anette Bonde

Danmarks Tekniske Universitet (DTU) kom i december med sin rapport “Analyse af effekter af åbning af station i Stilling og i Laurbjerg”.

Kapaciteten er ok

Birgit Liin, nyvalgt byrådsmedlem for Venstre, bosiddende i Laurbjerg og mangeårig forkæmper for et trinbræt i Laurbjerg, glæder sig særlig over én af rapportens konklusioner, nemlig at kapaciteten på strækningen vurderes at være ok.
“Det betyder for eksempel, at der er plads til dobbeltkørende tog og tilstrækkelig tid til at standse i Laurbjerg i forhold til, hvor tæt togene kører efter hinanden. På vores strækning er man ikke særlig belastet. Kapaciteten på strækningen er i orden, og det er væsentligt for beslutningstagerne.”
Det fremgår, at det daglige passagertal er beregnet til 262. Birgit Liin fastslår, at dette tal er højere, end hvad Favrskov Kommune selv har beregnet. Hun oplyser også, at Trafikstyrelsen tidligere har meldt ud, at der kun ville være 100 daglige passagerer

“Arriva vil gerne standse”

Til gengæld vurderer DTU, at hele 238 gennemrejsende hver dag vil vælge anden transportform, hvis toget skal standse i Laurbjerg. Det kalder Birgit Liin for en teoretisk skrivebordsøvelse og forklarer, at Trafikstyrelsen også har spået, at en station i Laurbjerg vil koste på antallet af gennemrejsende passager.
“Men Arriva, der jo er operatør og som har det økonomiske ansvar, vil gerne standse. Det ville man nok ikke, hvis det kostede passagerer.”

God succes i mindre byer

Rapporten konkluderer videre, at der generelt er god succes med stationsåbninger i mindre bysamfund.
“En del stationer i områder med igangværende byudvikling – med heraf følgende vækst i antal boliger og arbejdspladser – har oplevet et stigende antal passagerer efter åbningen”, fortæller rapporten og nævner efterfølgende, at passagertallene erfaringsmæssigt er størst for stationsåbninger i selvstændige bysamfund og ved lokaliteter med uddannelsesinstitutioner.

Forkerte tal

Birgit Liin noterer sig, at DTU i to tilfælde er blevet overhalet af virkeligheden.
For det første peger DTU på en placering ved den gamle station, og har således ikke taget højde for, at byrådet netop har vedtaget en ny kommuneplan, som giver mulighed for udstykning af cirka 50 byggegrunde i området ved Lunden.
Dernæst anvender DTU også tal fra en undersøgelse baseret på stikprøver i årene 2006 - 2016. DTU konkluderer på denne baggrund, at der stort set ikke er passagerer til Aarhus, men derimod til Hadsten, Langå og Randers. Derved lyder konklusionen hos DTU, at Laurbjerg har et lavt passagerpotentiale.
Birgit Liin ved imidlertid, at Favrskov Kommune lavede en pendleranalyse i 2015, der viste at en tredjedel af pendlerne netop pendler til Aarhus.
“Det ærgrer mig, at man ikke har anvendt det fine og præcise materiale, som Favrskov Kommune har udarbejdet.”
I rapporten er der i øvrigt lavet køreplaneksempler, der viser, at turen mellem Laurbjerg og Aarhus vil tage 31 minutter, 8 minutter til Hadsten og turen til Langå vil tage 7 minutter.

9,5 mio. til ny station

Ifølge Birgit Liin vil der ikke ske mere i sagen, førend diverse undersøgelser om priser og tekniske anlæg er færdige. Ifølge transportministeriet skulle de være på plads i år.
Der er fra statens side afsat 12 mio. til undersøgelser og eventuel etablering af stationer i henholdsvis Stilling og Laurbjerg. Forundersøgelserne er budgetteret til 4 mio., og derefter er der så 8 mio. til anlæg, det vil sige 4 til hver station.
Birgit Liin oplyser, at Favrskov kommune selv har afsat 5,5 mio. til anlæg i Laurbjerg.
“Det bliver 9,5 mio. i alt, og det er nok lige i underkanten. Men det må vi tage i anden række.”

Publiceret 26 January 2018 10:00