Cykelstier på vej ved Svenstrup og Foldby

Byrådet drøfter i denne uge anlæg af to nye cykelstier

Af
Anette Bonde

favrskov Hvis byrådet siger ja kan nye cykelstier ved Svenstrup og Foldby tages i brug i sommeren 2019. Favrskov Byråd behandler sagerne ved mødet tirsdag i denne uge. Der er tale om en almindelig cykelsti mellem Svenstrup og Hammel og en cykelsti-løsning i Foldby–Norring. Ifølge projektbeskrivelsen skal cykelstierne anlægges i 2018-19, og de forventes at kunne tages i brug midt i eller i sidste halvdel af 2019.

Ensrettede fællesstier

I Foldby - Norring er der i dag anlagt en rød cykelstrimmel, på 50 cm i hver side af vejen. Cykelstrimlen er en markering af et areal tiltænkt cyklisterne. Strimlen er smal, og der er rendestensriste. Begge dele gør det utrygt for cyklisterne at færdes langs vejen. Herudover er der fortov. Det planlagte cykelstiprojekt i Foldby–Norring omdanner det eksisterende fortov og den eksisterende røde cykelstrimmel til ensrettede fællesstier i begge vejens sider. Derved bliver fællesstien bredere end det eksisterende fortov, da vejbanens nuværende cykelstrimmel inddrages i fællesstien. Anlægsarbejdet medfører blandt andet flytning af kantsten og brønde samt etablering af ensartet belægning på fællesstien. Det vurderes, at en ensrettet fællessti er den bedste løsning ved et smalt vejprofil for både cyklister og gående.

Publiceret 27 February 2018 10:00