Flere børnefamilier, som Lokalavisen Favrskov har været i kontakt med, fortæller stort set om de samme oplevelser fra sagsbehandlernes side. Modelfoto

Flere børnefamilier, som Lokalavisen Favrskov har været i kontakt med, fortæller stort set om de samme oplevelser fra sagsbehandlernes side. Modelfoto

Børnesagerne:

Familier føler sig forfulgte

Flere børnefamilier er utrygge ved sagsbehandling i Børn og Familie hos Favrskov Kommune. Nogle tendenser går igen.

Dokumenter der forsvinder, referater fordrejes, partiske og fordomsfulde sagsbehandlere, samt slet skjulte trusler, hvis familien ikke makker ret.

Sådan et billede tegner der sig i flere sager, hvor sagsbehandlere fra Børneforvaltningen i Favrskov Kommune er implicerede parter.

Lokalavisen Favrskov er i kontakt med indtil videre seks familier, der uafhængigt af hinanden og spredt geografisk ud over kommunen fortæller stort set enslydende opfattelser af, hvordan de føler sig behandlet af sagsbehandlerne.

LÆS: Udvalgsformanden: Tvangsfjernelser er altid højkonfliktfyldte

LÆS: Borgmesteren: En sag bør altid ses fra to sider

LÆS: Direktøren: Ærgerlig over borgernes oplevelse 

LÆS: Konservative Charlotte Green: Lad os kigge på servicedeklarationen igen 

Frygt for repressalier

Vi har valgt at lade de seks familier være anonyme, da de alle frygter repressalier, eller en vendetta mod dem og andre medlemmer af familien, der også har behov for hjælp.

I flere af sagerne giver de tilmed udtryk for, at de er bange for at påpege åbenbare fejl eller misfortolkninger fra kommunens side, simpelthen fordi de er bange for, at de andre børn i familien også vil blive ramt af 'sagsbehandling' fra kommunens side.

Jeg som journalist anerkender, at når man er presset og følelsesmæssigt ude af ligevægt, så bliver man også mere nærtagende og opfatter og modtager måske ikke alt det som en kommunal embedsmand fortæller én.

Derfor burde denne sag også ses fra sagsbehandlernes side. Men de har tavshedspligt i personsager som disse, og det er derfor svært at få deres helt ærlige oplevelser af sagerne.

Kig i sagerne

Lokalavisen Favrskov har fået lov til at se sagsakterne fra flere af familierne, for at danne sig et indtryk af sagsbehandlingen.

I et tilfælde har faderen siddet sammen med en skoleleder og set vedkommende sende en underretning om hans søn af sted til kommunen på e-mail. Sønnen havde brug for hjælp til at komme i en anden skoleklasse.

Den underretning er aldrig fundet siden.

Samme familie har oplevet, at usande påstande om sønnen har stået i sagsakterne og kun en politianmeldelse har kunnet få dem fjernet.

Der har stået passager, der i helhed kan googles og som stammer fra et forskningsdokument, der ikke har nogen sammenhæng med diagnoser stillet af en psykolog ansat i Favrskov Kommune.

Samtidig har én times psykologisk undersøgelse fra PPR i Favrskov medført, at barnet i flere år blandt andet har fået betegnelsen ADHD og lav arbejdshukommelse.

Flere uafhængige psykologtests senere, samt et besøg og test udført af en psykolog fra Center for Hjerneskade slog fast, at sønnen overhovedet ikke lider af ADHD, eller lav arbejdshukommelse. Tværtimod er barnet blot stresset og vil kunne modtage undervisning på normal vis, den evne vil forbedre sig, når stressen fra omgivelserne fortager sig, lyder det.

Alligevel har kommunene endnu ikke kunnet finde en egnet skoleklasse til sønnen, men har af flere omgange anbefalet ham specialskoler i Randers og Århus, med speciale i ADHD og adfærdsvanskelige børn. På trods af, at psykologtests erklærer ham som fuldstændig normalt fungerende.

Enlige fædre er ramt

I flere af sagerne fortæller især de nuværende eller tidligere enlige fædre, at de føler sig forfulgt, samtidig med at flere af sagsbehandlerne virker partiske og tager moderens parti.

“Jeg har helt klart fornemmmelsen, at det ikke er i orden at være enlig far i Favrskov, fortæller en af de berørte fædre, i denne artikel kalder vi ham Sebastian X.

Han var først enlig fraskilt far med en lille datter og fandt derefter en ny kæreste, der har to børn, mens de har fået en datter sammen.

Det hele begyndte, da han var enlig far og fokus fra sagsbehandlerne er så fortsat i en del år. I dag er han og familien flyttet fra kommunen.

“Jeg har aldrig holdt min kæft, når der skete ting og sager i min datters skole, og når man så er enlig far, så har det været forkert i Favrskov Kommune,” fortæller han om det han oplever som et modtryk fra kommunens sagsbehandlere.

Da den yngste datter blev født, begyndte sagsbehandlere at komme i hjemmet, for at holde øje med den lille, ifølge kommunen fordi at der jo havde været omsorgssvigt i forbindelse med Sebastians ældste datter. Det var der ikke dokumentation for.

“Vi havde kommunens folk rendende hele tiden. Det stressede os alle sammen og min kæreste kunne ikke få ro til at amme. De var urolige for, om jeg var i kontakt med mine børn og om min kæreste kunne klare en datter mere,” genfortæller han.

Først da familien flyttede til en anden kommune, ændrede tingene sig til det bedre.

“I dag har vi fået at vide, at vi er gode, søde og omsogsfulde forældre. Flere af børnene har fået hjælp med deres problemer af den nye kommune og her er vi rigtig glade for sagsbehandlerne, der hjælper os. De modarbejder os ikke,.” siger Sebastian X.

“Jeg savner min by i Favrskov og jeg føler mig ikke hjemme i min nye by.

Men vi flyttede for min families skyld. Jeg gjorde det af kærlighed til dem.”

Finder negative ting

I et andet tilfælde har en mor oplevet at få sine to yngste børn tvangsfjernet. I følge hende uden en gyldig grund.

Under sagsbehandlingen fortæller hun om dokumenter der refererer til hendes politiske overbevisning og fortæller, at hun er usamarbejdsvillig. Det hun troede var fortolige samtaler med psykologer for år tilbage er blevet brugt i sagsmaterialet.

Hun oplever, at alt der overhovedet kan findes af negative ting om hendes person er trukket frem. Flere af dem iøvrigt ret subjektivt vurderet.

“Det er ikke nemt at være en fattig, enlig mor i Favrskov Kommune,” fortæller moderen, der endnu ikke har fået lov til at se sine børn, andet end at der er ledsager med.

“Jeg skal lige love for, at de lavede en sag; 230 sider med tilsvining og løgne af både mine tre ældste børn, som de ikke engang har snakket med, mine to tvangsfjernede børn og af mig."

Hun tilføjer: "Sagsbehandleren skyder med spredehagl, udover at hun har givet mig flere forskellige psykiatriske diagnoser, er jeg også tobaksafhængig, jeg har en anden politisk opfattelse, og så er jeg enlig forsørger. En sagsbehandler har ingen kompetence til at give andre mennesker psykiske diagnoser. Det er en helt anden uddannelse, så vidt jeg er bekendt. Tobaksafhængighed, er det grund nok til at tvangsfjerne folks børn? Jeg har en anden politisk opfattelse. Er det nu en forbrydelse? I vores samfund? Og så er jeg enlig forsørger, betyder det at jeg ikke er kompetent til at tage mig af mine børn?”, spørger hun fortvivlet.

Har du oplevet noget lignende?

Vi hører gerne fra dig, hvis du har haft lignende oplevelser med sagsbehandlingen i Børn og Familie i Favrskov Kommune. Du er som udgangspunkt anonym. Vi vil bede om aktindsigt i din sag. En journalist vil se dine akter igennem.

Send en e-mail til: ifavrskov@lokalavisen.dk

Familierne oplever at:

Dokumenter forsvinder, eller rettes i, i sidste øjeblik.
Referater fordrejes til kommunens eller den anden parts fordel.
Slet skjulte trusler siges undervejs.
Negative oplysninger som familierne oplever som irrelevante for sagen, trækkes frem.
Flere sagsbehandlere opleves som fordomsfulde over for især enlige fædre.

Publiceret 23 March 2018 11:45