Finn Jensen forventede ud fra teksten på Midttrafiks hjemmeside, at hans togbillet ville blive billigere efter reformen Takst Vest. Men prisen er steget. Fra Midttrafik oplyses, at det er fordi han rejser med tog og ikke bus.

Finn Jensen forventede ud fra teksten på Midttrafiks hjemmeside, at hans togbillet ville blive billigere efter reformen Takst Vest. Men prisen er steget. Fra Midttrafik oplyses, at det er fordi han rejser med tog og ikke bus.

Forvirring om takster i Midttrafik

Togpassager oplever ikke fald i grundprisen på rejsekort, som Midttrafik ellers indtil for nylig lovede på sin hjemmeside

Af
Anette Bonde

midttrafik Finn Jensen, Ulstrup, undrer sig. Han har på Midtrafiks hjemmeside læst, at Midttrafik har harmoniseret priserne og at grundpriserne på rejsekort falder. Det er imidlertid ikke hans oplevelse. “Fakta er det modsatte.”

Fra 43 til 58 kroner

Finn Jensen fortæller, at han indtil for nylig betalte 43 kroner for en togtur fra Ulstrup til Aarhus. Nu er prisen 58. 18. marts var skæringsdato for “Takst Vest” i Midttrafik. Den lanceres på hjemmesiden som “en historisk stor reform af taksterne i den kollektive trafik, som trafikselskaber og togoperatører i Jylland og Fyn står bag”. Man kan også læse, at: “Grundpriserne på rejsekort falder. Rabatten på 20 % uden for myldretiden udvides til at gælde alle rejser i Midttrafiks område.” Finn Jensen synes, at det passer ret skidt i og med at hans rejse fra Ulstrup til Aarhus er steget fra 43 kroner til 58. “Det er en prisstigning på 30 procent. Alligevel skriver Midttrafik, at grundpriserne er faldet.” Grundprisen for hans billet var tidligere 71 kroner, og i dag er den 77. Rabatten var tidligere 28 kroner og i dag 19.

Bus, letbane og Lemvig

Hos Midttrafik fortæller chefkonsulent Ole Simonsen, at Midttrafiks information på hjemmesiden først og fremmest handler om konsekvenserne for Midttrafiks kunder, det vil sige bus, Letbanen og Lemvigbanen. Når det handler om tog, informerer DSB og Arriva selv om konsekvenserne for togkunderne. Ole Simonsen slår fast, at man som udgangspunkt kan regne med, at rejsekort er den billigste billet til en rejse i Jylland og på Fyn, undtagen hvis man er daglig pendler. På hjemmesiden kan man i øvrigt læse mere om pendlerkort.

Provenu-neutral

Ole Simonsen understreger også, at prisudviklingen i forbindelse med Takst Vest er provenuneutral, forstået på den måde, at nogle priser falder, nogle priser er uændrede, mens andre priser stiger. “Samlet set tjener Midttrafik ikke mere på reformen. Midttrafiks grundpriser på rejsekort er faldet – helt i tråd med, hvad vi skriver. For eksempel er prisen på en rejsekortrejse for en voksen med bus fra Ulstrup til Aarhus faldet fra 71 kroner til 59.” Når det ikke er Finn Jensens oplevelse, skyldes det ifølge Ole Simonsen, at han rejser med tog og ikke med bus. “Han oplever, at prisen er steget til 77 kroner, fordi der er forskel på bus- og togpriser på enkeltbilletter og rejsekort efter indførelsen af Takst Vest.”

“Info kunne være bedre”

Ole Simonsen erkender på vegne af Midttrafik, at informationen om forskellige priser på bus og tog kunne være tydeligere. Efter Lokalavisen Favrskovs henvendelse er noget af teksten på hjemmesiden da også blevet ændret. Ole Simonsen understreger igen, at Midttrafik ikke kan udtale sig på vegne af togoperatørerne, og henviser i dette tilfælde til Arriva Tog, som Finn Jensen rejser med på strækningen Ulstrup - Aarhus. Til almindelig orientering gør han opmærksom på, at rabatsatserne på rejsekort er blevet harmoniseret, så de er ens i hele Jylland og på Fyn. “Det betyder for Finn Jensen på rabattrin 5, at han går fra 40 procent rabat til 25 procent rabat. Hvis han valgte at rejse mellem Ulstrup og Aarhus med bus ville hans pris stige med 1,65 kroner.” Han oplever, at prisen er steget til 77 kroner, fordi der er forskel på bus- og togpriser på enkeltbilletter og rejsekort efter indførelsen af Takst Vest Chefkonsulent Ole Simonsen, Midttrafik

Publiceret 02 April 2018 10:00