Flere familier vil fortælle om deres oplevelse af sagsbehandlingen i Børn og Familie i Favrskov Kommune. Modelfoto: Mostphotos

Flere familier vil fortælle om deres oplevelse af sagsbehandlingen i Børn og Familie i Favrskov Kommune. Modelfoto: Mostphotos

Børnesagerne:

Flere frustrede familier

Lokalavisen Favrskov har fundet mindst 15 familier, der er frusterede over Favrskov Kommunes sagsbehandling i Børn og familie. Flere har henvendt sig efter den første artikel, hvor vi fortalte om familier der følte sig forfulgte

Børnesagerne Omfanget af familier der gerne vil fortælle om deres oplevelser med Favrskov Kommunes måde at håndtere deres sager på i Børn og Familie vokser støt.

Yderligere otte reelle henvendelser til redaktionen er det blevet til siden vi 23. marts bragte artiklen “Børnesagerne: Familier føler sig forfulgte” på lokalavisen.favrskov.dk, samt samme artikel i papirsudgaven 26. marts.

Og der har været endnu flere henvendelser, som enten ikke har været i Favrskov Kommune, eller som er mere end syv år gamle.

Lokalavisen Favrskov er gået i gang med at undersøge alle henvendelserne, for at afdække de berørte familiers oplevelser af sagsbehandlingen.

Det skal pointeres, at alle de personer der har henvendt sig, har sagt ja til, at Lokalavisen Favrskov må få aktindsigt i familiens sagsakter. Desuden har alle indtil videre ønsket at være anonyme, af hensyn til de sager som forvaltningen behandler.

 

LÆS: Børnesagerne: Familier føler sig forfulgte

Magtesløshed melder sig

Fælles for alle henvendelserne er magtesløsheden overfor systemet, der ikke lader til at lytte tilstrækkeligt til familerne. Hverken til fakta eller til familiernes ønsker om at løse problemerne i familierne, lyder det.

En beskriver det således: “Jeg havde aldrig før været i kontakt med sociale myndigheder, og har været dybt chokeret over Favrskov Kommunes sagsbehandling og manglende kvalitetssikring af medarbejdere og ledere. Og jeg genkender til fulde artiklens beskrivelse af sagforløb og manglende ordentlighed i sagsbehandlingen.”

Mange tvangsfjernelser

Der er en overvægt af sager med tvangsfjernelser i de henvendelser vi har fået, men det er også sager om 'hurtig' diagnosticering af børn med ADHD, hvor diagnosen så ikke kan fjernes, selvom den er usand. En anden sag handler om kommunens påstand om, at forældrene ikke gør nok for barnet med psykiske lidelser, selvom kommunen ikke kan fortælle hvad der så skal gøres.

En far fortæller her hvordan han oplever at være kørt over af kommunen:

“Det føles som om det er med livet som indsats at komme ind i kommunens klamme kløer, og det er det vel egentligt også lidt, for de forstår da virkelig at køre psykisk på dig, de kan få dig så langt ud at du ikke ser anden udvej, end at give op og give slip. Til alt held har jeg en familie der hjælper og støtter, for når først kommunen har set dig som den part der skal hakkes på og svines til så er der ingen grænser for hvad de kan finde på.”

Lokalavisen Favrskov vil løbende fortælle om familernes oplevelser af sagsbehandlingen i Børn og Familie i Favrskov Kommune.

Har du oplevet noget lignende?

Vi hører gerne fra dig, hvis du har haft lignende oplevelser med sagsbehandlingen i Børn og Familie i Favrskov Kommune. Du er som udgangspunkt anonym. Vi vil bede om aktindsigt i din sag. En journalist vil se dine akter igennem.

Send en e-mail til: ifavrskov@lokalavisen.dk

Familierne oplever at:

Dokumenter forsvinder, eller rettes i, i sidste øjeblik.
Referater fordrejes til kommunens eller den anden parts fordel.
Slet skjulte trusler siges undervejs.
Negative oplysninger som familierne oplever som irrelevante for sagen, trækkes frem.
Flere sagsbehandlere opleves som fordomsfulde over for især enlige fædre.

Publiceret 04 April 2018 11:00