DEBAT:

Sikkerhedsstillelse ved udbud

Grethe Villadsen, byrådsmedlem (S), formand Social- og Sundhedsudvalget, Favrskov Kommune

På vegne af den socialdemokratiske byrådsgruppe har jeg taget initiativ til, at der bliver kigget på sikkerhedstillelse for private udbydere på ældreområdet. Vi får derfor sagen op på et møde i Social og Sundhedsudvalget.

Princippet med, at borgerne selv vælger udbyder -privat eller offentlig - er ok, og det er reglerne for at kunne komme i betragtning som udbyder også.

Reglerne på området er sådan, at private leverandører kan ansøge om at blive godkendt til at udføre opgaver på ældreområdet.

Kommunen offentliggør prisbetingelser og kvalitetskrav, hvorefter der vælges udbyder.

Vi mener, der bør revideres med hensyn til den sikkerhedsstillelse, der er valgt her i Favrskov kommune. Det er så lavt et beløb, at det ikke en gangdækker kommunens udgifter i en weekend, og det er efter min mening uacceptabelt.

I forhold til brugertilfredshedsundersøgelsen på ældreområdet hæfter jeg mig ved, at de borgere, der modtager hjemmehjælp i Favrskov kommune, angiver stor tilfredshed med medarbejdernes imødekommenhed og venlighed, og det gælder både kommunal og private leverandører. Det glæder mig selvfølgelig, og der skal lyde en stor ros til alle de dygtige og gode medarbejdere, der hver dag møder vores ældre medborgere med smil og venlighed og faglig kompetance.

Så ros og tak for jeres indsats.

Publiceret 06 April 2018 13:00