DEBAT:

Lockout og lønmidler

Af Heidbra Jonsdottir Enhedslisten Favrskov Hadsten

Respekt for den danske model og forhandlingsparterne. Det bliver ofte brugt af socialdemokratiske politikere som undskyldning for en politik, der reelt støtter arbejdsgiverne og svigter kommunens lockouttruede ansatte. F.eks. har borgmesteren og den socialdemokratiske gruppe på intet tidspunkt forsøgt at lægge pres på arbejdsgiversiden for at komme i land med en rimelig aftale.

At lærerne har brug for en arbejdstidsaftale turde være åbenlyst, og at ønske et lønløft for de lavestlønnede offentligt ansatte kan vist heller ikke siges at være odiøst. Hvorfor kan vores lokale socialdemokrater så ikke få dette over deres læber? Er det fordi deres politik i virkeligheden er arbejdsgiverpolitik, som vi ser den fra KL m.fl.? For vi må ikke glemme, at byrådet også er arbejdsgiver, og her ville det være opmuntrende, at byrådets største arbejderparti meldte klart ud.

Ved sidste byrådsmøde foreslog SF og Enhedslisten, at de lønmidler, som kommunen sparer i forbindelse med en eventuel konflikt, skulle tilbageføres til de områder, hvor de bliver sparet. Socialdemokratiet ønskede dette forslag sendt i udvalg til nærmere granskning eller måske forhaling?

For mig at se var det et rigtig vigtigt forslag og en god anledning til at vise de lockouttruede i Favrskov sin velvilje - og denne gang helt uden risiko for at blande sig i forhandlingerne.

De kunne have valgt at stemme for forslaget med det samme, som det er sket i nogle andre kommuner. Hvorfor denne forhaling? Hvad er det Socialdemokraterne i Favrskov vil?

Publiceret 21 April 2018 14:30