Alle synger med på en dansk sang. Med kasket Hossein Bila og ved siden af ham Ahmed Houri. Nummer to fra højre er sprogskole-leder Eva Thestrup Sørensen. Foto: Kian Johansen

Alle synger med på en dansk sang. Med kasket Hossein Bila og ved siden af ham Ahmed Houri. Nummer to fra højre er sprogskole-leder Eva Thestrup Sørensen. Foto: Kian Johansen

Sprogcenter indviet med taler og musik

Lær Dansk sprogskolen indviet et halvt år efter at Dansk Flygtningehjælp overtog opgaven

Af
Kian Johansen

Salen summer af snak. Ord på kurdisk, syrisk, fransk, rumænsk og dansk fylder rummet, hvor langt over 100 sprogskole-elever, politikere, undervisere, sagsbehandlere og naboer til sprogskolen Lær Dansk på Lindevej i Hadsten, er til stede.

For et halvt år siden overtog Dansk Flygtningehjælp opgaven med at lære flygtninge og udlændinge dansk i Favrskov. Nu er centret ombygget og helt klar.

Borgmester Nils Borring og direktør for Integration i Dansk Flygtningehjælp, Anette Christoffersen indvier denne onsdag med taler Lær Dansk centret i Favrskov.

Generalsekretær Christian Friis Bach skulle have holdt talen, men er forhindret, og så trådte Anette Christoffersen til, kunne den daglige leder, Eva Thestrup Sørensen forklare de fremmødte, der bliver budt på frugt og drikke, mens der efter musikalske indslag, fra blandt andet fransk og rumænsk side, også bliver vist rundt i de istandsatte undervisningslokaler.

Hvordanhardudet

"Vores egen kronprinsesse måtte også lære det danske sprog og i starten gik hun rundt og sagde: 'hvordanhardudet'. Indtil man fik lært hende, at det var fire ord. Med pause imellem. Men det problem får I ikke, for I går til Lær Dansk i Jylland," lyder det fra Anette Christoffersen. At dømme efter salens klukken, er det nok mest undervisere, sagsbehandlere og politikere, der fanger vitsen, men enkelte sprog-elever klukker også med.

Åbenhed og munterhed møder vi også fra Ahmed Houri og Hossein Bilal, begge oprindeligt fra den kurdiske del af Syrien. De har mødt hinanden på sprogskolen for år tilbage, kendte ikke hinanden før det, og nyder at lære dansk, når de at fortælle, inden talerne begynder.

Vi hjælper gerne

Nils Borring får fortalt en masse om byrådets egne tradition med t starte med en sang og kommer også ind på det gode i at lære sprog. "Vi danskere kan godt være lidt sky og generte, men I skal bare tale til os, så hjælper vi gerne."

Også den pointe brænder i en af de frivillige til onsdagscaféen, John Jørgensen fra Randers. Her mødes frivillige med sprogskole-eleverne. "Eleverne vil allerhelst tale dansk og de spørger om alt muligt. Jeg fortæller hvordan det er at være dansker, hvad vi tænker og hvorfor vi opfører os som vi gør. Til gengæld får jeg talt med en masse åbne, søde mennesker. Og ofte oplever eleverne, at man hurtigt slår over i engelsk, hvis de spørger om noget på gaden. De vil faktisk helst tale dansk", forklarer han.

Publiceret 30 May 2018 22:00