Pædagogernes fagforening påpeger i en undersøgelse, at Favrskovs daginstitutioner savner pædagoger. Arkivfoto: Erling Baastrup

Pædagogernes fagforening påpeger i en undersøgelse, at Favrskovs daginstitutioner savner pædagoger. Arkivfoto: Erling Baastrup

Pædagoger i Favrskov Kommune:

Vi mangler tid til nærvær

Pædagoger i Favrskov Kommune mangler tid til nærvær med børnene i daginstitutionerne. Det viser en ny undersøgelse fra BUPL. Formand for Børne- og Skoleudvalget igangsætter undersøgelse.

Af
Katharina Andersen

JP Aarhus

Favrskov Når lille Alma græder, er der langt fra altid tid til at trøste i daginstitutionerne i Favrskov Kommune. Sådan lyder resultaterne af en ny vilkårsundersøgelse, som BUPL Østjylland har foretaget blandt deres medlemmer, der arbejder som pædagoger i Favrskov Kommune.

77 pct. af de adspurgte oplever ”meget ofte” eller ”ofte”, at der er et eller flere børn, de ikke kan drage tilstrækkelig omsorg for på grund af personalemangel, og det tal er steget siden sidste år, hvor 52 pct. af de adspurgte manglede tid til trøst, bleskift og nærvær.

Vil lave undersøgelse

Og selvom man skal tage højde for, at de pædagoger, der ikke har svaret på undersøgelsen, måske mener noget andet, så ser Birgit Liin (V), der er formand for Børne- og Skoleudvalget i Favrskov Kommune, alvorligt på resultaterne.

"Jeg tror ikke, at BUPL eller personalet i daginstitutioner nogensinde vil sige, at nu har de nok hænder. Det svar vil simpelthen ikke komme, men derfor kan der alligevel godt være noget om snakken, og derfor vil vi i første omgang lave en undersøgelse, der skal vise, hvordan ressourcerne reelt bliver brugt ude i daginstitutionerne," forklarer hun.

Vi tror ikke nødvendigvis, at kvalitet er lig med flere hænder, men vi ved, at kvalitet hænger sammen med uddannet personale.

Birgit Liin, Formand for Børne- og Skoleudvalget i Favrskov Kommune.

Siden 2016 har Favrskov Kommune løbende effektiviseret i dagtilbuddene, men det seneste budgetforslag, der netop er fremsendt, viser, at dagtilbudsområdet bliver tilført 2,5 mio. kr. netop til flere personaleressourcer.

"Vi tror ikke nødvendigvis, at kvalitet er lig med flere hænder, men vi ved, at kvalitet hænger sammen med uddannet personale, og derfor skal undersøgelsen klarlægge, hvad vi vil få ud af pengene på området," siger Birgit Liin.

Hun forklarer desuden, at hun forholder sig kritisk til undersøgelser, der er baseret på svar fra personalet i institutionerne.

"Men jeg er naturligvis opmærksom på ressourcerne derude."

Undersøgelsen, der er foretaget i juni 2018, tager udgangspunkt i pædagogernes daglige arbejde, og ifølge Mogens Christoffersen, der er seniorforsker hos Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, Vive, skal man holde sig for øje, at resultaterne kan vurderes ud fra forskellige forudsætninger, og at svarprocenten for undersøgelsen er lav.

"F.eks. at alle dem, der ikke svarer, har valgt passiviteten, fordi de ikke oplever nogen problemer. Selvom man anvender denne hypotese, så er det alligevel mange børn i kommunen, som dagligt forsømmes," forklarer han.

Kritisk for børns udvikling

For de helt små børn i daginstitutionerne er det afgørende med voksenkontakt og tid til nærvær, og Charlotte Ringsmose, der er professor hos Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse på Aarhus Universitet, ser et stort problem, hvis pædagogerne i daginstitutionerne bliver for pressede.

"De voksnes engagement og tid til nærvær har kæmpe stor betydning for børnenes udvikling, og det er meget kritisk, især for de udsatte børn, hvis ikke de oplever en voksenkontakt i institutionerne," forklarer hun og tilføjer, at en dårlig normering kan være en hindring for nærvær med børnene, men at det også afhænger af personalets uddannelse.

"Personalets uddannelse er så vigtig, fordi de skal vide, hvad de vil med pædagogikken. Derfor er det ikke altid bare at putte flere 'kroppe' ind i institutionen, der giver mest effekt."

Dilemmaet, der er så svært at forklare danskerne: "Samfundets økonomi ser jo fin ud, så hvorfor skal klassekvotienten stige og servicen forringes?"

Sammenligning med andre kommuner

I Favrskov Kommune har man konstateret, at kommunen ligger lidt under gennemsnittet i forhold til antal udgifter pr. barn på daginstitutionsområdet sammenlignet med andre kommuner. Det forklarer Anders Blæsbjerg Baun, der er konstitueret direktør for Børn og Skole i Favrskov Kommune.

"Vi arbejder løbende med at skabe de bedste rammer for opgaveløsningen i vores daginstitutioner. I det budgetforslag for 2019-22, der er sendt i høring, indgår bl.a. et forslag om en årlig driftsudvidelse på 2,5 mio. kr. til dagtilbuds- og førskoleområdet. Forslaget bygger bl.a. på et ønske om at hæve normeringen i dagtilbuddene. Når vi måler på udgiftsniveauet pr. barn, ligger Favrskov Kommune lidt under andre sammenlignelige kommuner. Den forskel kan budgetforslaget være med til at reducere, hvis det vedtages," siger han.

Favrskov Kommune har i gennemsnit 6,5 børn pr. voksen i institutionerne, men Anders Blæsbjerg Baun mener ikke nødvendigvis, at det er flere hænder, der skal til i institutionerne.

"Vi skal også kigge på, hvordan dagen er tilrettelagt i institutionerne. Alt sammen for at se, hvilke knapper vi kan skrue på. Mere personale er ikke det eneste parameter, vi kan anvende", siger han.

Favrskov Kommune vil ikke udelukke, at der skal findes flere penge til daginstitutionsområdet.

"Det er den helt nære interaktion mellem barnet og den vokse, der betyder noget, og jeg udelukker ikke, at der kan og skal tilføres flere penge til området," siger Birgit Liin.

Undersøgelsen foretaget af BUPL

    BUPL har den 11. - 25. juni 2018 gennemført en landsdækkende undersøgelse blandt medlemmer, der arbejder i vuggestuer, børnehaver og aldersintegrerede institutioner.

    I Favrskov Kommune var svarprocenten 37.

    84 procent af de adspurgte oplever, at der generelt ikke er personaleressourcer nok til de opgaver, pædagogerne skal løse.

Publiceret 13 September 2018 09:30