Lars Storgaard (K), Nils Borring (S), Flemming Nørgaard (V), Anne Kirstine Bruun de Neergaard (S) , Anders Nørgaard (S) og Niels Flade Nielsen (S) har alle modtaget ridderkorset for at have siddet mere end 20 år i byrådet.

Lars Storgaard (K), Nils Borring (S), Flemming Nørgaard (V), Anne Kirstine Bruun de Neergaard (S) , Anders Nørgaard (S) og Niels Flade Nielsen (S) har alle modtaget ridderkorset for at have siddet mere end 20 år i byrådet.

Politikere får ridderkors

Seks politikere fra Favrskov skal en tur til Dronningen for at sige tak

Favrskov Fire nuværende og to tidligere politikere i Favrskov Kommune har modtaget Ridderkorset for deres politiske indsats gennem mere end tre byrådsperioder og valgt til deres fjerde periode, hvilket man har valgt at lade være det udløsende for, at Favrskov Kommune indstiller byrødder til Ridderkorset fremover.

Niels Flade Nielsen (S) startede i Hammel Kommune for 32 år siden. Af dem har han været udvalgsformand i 24 år og viceborgmester i 4 år.

Anne Kirstine Bruun de Neergaard (S) startede i Hvorslev Kommune for 32 år siden.

Anders Nørgaard (S) begyndte som suppleant i kommunalbestyrelsen i Hinnerup Kommune i 1985 og har derefter været valgt i flere perioder i næsten 30 år. De 12 af årene som udvalgsformand og 5 år som viceborgmester.

Lars Storgaard (K) begyndte i Hvorslev Kommune og har været valgt i 20 år. Heraf 12 år som viceborgmester og 4 år som formand for Det særlige Børn- og ungeudvalg. Har fungeret som formand for Arbejdsmarkedsudvalget siden 1. januar 2018.

Flemming Nørgaard (V) startede i 2002 som byrådsmedlem i Hvorslev Kommune og har været folkevalgt i 16 år. Har fungeret som 1. viceborgmester siden 1. januar 2018.

Nils Borring (S). Begyndte som medlem af byrådet i Hammel Kommune og har mere end 20 års byrådserfaring. Han har været borgmester i mere end 8½ år.

Fakta om Dannebrogordenen og Ridderkorset:

    Dannebrogordenen blev indstiftet af Christian V i 1671 efter tilskyndelse fra rigskansler Peter Griffenfeld. Ordenstegnet har form af et kors, og Dannebrogs rød-hvide farver præger ordenens bånd og kors.

    Ridderkorset uddeles til blandt andre borgmestre og kommunalbestyrelsesmedlemmer, der har ydet en særlig fortjenstfuld indsats gennem en længere periode.

    Men ordenen har taget en rejse i sin 347 år lange levetid, for da den blev indstiftet, kunne den kun tildeles danske fyrstelige og adelige mænd.

    Det blev der ændret på i 1808, hvor borgerligt fødte også kunne modtage den. Endnu et skridt blev taget i 1951, hvor Frederik IX besluttede, at kvinder også kunne dekoreres med ordenen.

Publiceret 24 September 2018 08:30