Forhandling: Bro i Hadsten lukkes måske kun i 4 uger

Der arbejdes på en hurtigere løsning for hævning af broen på Skanderborgvej i Hadsten

Af
Anette Bonde

”Det er glædeligt, at Banedanmark efter pres fra Favrskov Kommune har lyttet og nu ser på, om der er en anden måde at lave bro-hævning på Skanderborgvej på end den først angivne løsning. I stedet for fire måneders lukning af vejen, kan det måske blive til fire uger. Det er positivt for Hadsten by og for trafikken igennem byen,” konstaterer Anders G. Christensen (V), formand for teknik- og miljøudvalget i Favrskov.

Han fortæller, at Favrskov Kommune er i løbende dialog med Banedanmark, der står for projekteringen.

Som det fremgår, tænker Banedanmark nu nye veje. I øjeblikket arbejdes der på at finde en løsning med et ståldække på broen over Skanderborgvej i Hadsten. Dette vil forkorte anlægsperioden i forhold til Banedanmarks først projekterede løsning, der ville lukke vejen i fire-seks måneder.

Plads til køreledninger

Sagen er, at elektrificeringen af det danske tognet indebærer, at der skal opsættes master og køreledninger langs sporene. Der er imidlertid for lidt højde under mange af broerne, hvilket også gælder broen under Skanderborgvej.

Dette er et dilemma, der ikke er til at komme udenom, men hos både Favrskov Kommune, handelslivet og borgere i Hadsten er man utilfreds ved udsigten til en lukning af Skanderborgvej i hele fire-seks måneder.

”Det er skidt for byen og for både handel og trafik,” siger Anders G. Christensen.

Mangler 80 cm

Der mangler 80 centimeter i højden mellem sporene og brodækket for at få køreledningerne ind under broen.

”Som det ser ud nu, kan der ligge en løsning i at skære det underste af brodækket væk og i stedet lægge et tyndere brodække af stål. Det nuværende er jo et forholdsvist tykt brodække.

Ved denne løsning skal brodækket bæres af en gitter-stålkonstruktion, antagelig buet, der står på det eksisterende brodække, som jo står tilbage ude i siden.

”Vi har set forskellige modeller. Ingen af dem er færdig-bearbejdede, og ikke alt er lige kønt. Spørgsmålet bliver, om Favrskov Kommune og Hadsten by kan leve med det”, lyder det fra udvalgsformanden.

Der arbejdes på det i øjeblikket og man forsøger at forfine denne løsning.

Anders G. Christensen forventer, at kommunen og Banedanmark når til enighed i starten af 2019. Derefter kan der laves projekt, licitering og planlægning, inden anlægsperioden i 2021.

”Ja, realistisk”’

Projektleder Martin Friis, Banedanmark, mener, at løsningen med en gitter-stålkonstruktion er gennemførlig.

”Ja, det er en realistisk løsning. Vi undersøger det i øjeblikket og laver beregninger.”

Hvorvidt det også bliver denne nye løsning afhænger selvfølgelig af udfaldet af en supplerende VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet, red.).

Det påtænkte ståldække betyder, at ikke hele broen skal bygges om, men kun den del af broen, der skal hæves.

”Der bliver tid at spare”, bekræfter Martin Friis.

Han vil dog ikke lægge sig fast på, at det kun kommer til at vare fire uger.

”Men det bliver en kortere byggeperiode.”

Publiceret 31 October 2018 10:30