I marts fortalte Lokalavisen første gang om problemer med sagsbehandlingen hos Børn og skole i Favrskov Kommune. Nu sender politikere en kvalitetsstandard tilbage til forvaltningen og beder om at få den skrevet om.

I marts fortalte Lokalavisen første gang om problemer med sagsbehandlingen hos Børn og skole i Favrskov Kommune. Nu sender politikere en kvalitetsstandard tilbage til forvaltningen og beder om at få den skrevet om.

Børnesager:

Politikere sendte kvalitetsstandarder tilbage

Sjældent at politikere i Favrskov sender embedsfolkenes udkast tilbage. Det har Børne- og Skoleudvalget netop gjort

Af
Kian Johansen

Børnesagerne Politikerne i Børne- og Skoleudvalget i Favrskov har netop sendt et udkast til kvalitetsstandard inden for servicelovens område for børn og unge tilbage til forvaltningen og bedt dem kigge på det indtil en gang i 2019.

Det er forholdsvis sjældent at byrådspolitikere fra Favrskov sender et helt dokument tilbage til embedsfolkene med besked om at ændre det markant. Ofte er det små sætninger og ord, man beder om at få præciseret.

Til borgere, ikke kun til administration

Men det er der ifølge Børne- og Skoleudvalgets formand ikke noget farligt i.

"Det var et oplæg fra forvaltningens side. Jeg syntes som formand ikke, at det var særligt forståeligt for borgerne, men for administrationen gav det nok meget god mening," siger Birgit Liin (V).

Hun tilføjer, at man kan lave den slags standarder, så de enten henvender sig til borgerne, eller forvaltningen. Der allerede lavet mindst to andre kvalitetsstandarder og her er sproget anderledes forståeligt og henvendt til borgerne. Hun ønsker at ensrette måden at udarbejde den slags kvalitetsstandarder på.

"Jeg syntes at man skal skrive det om, så borgerne kan bruge det. Det handler om kommunikation. Børn og Skole er i en proces, hvor meget handler om at kommunikere klart med borgerne," forklarer hun.

Se det første udkast til kvalitetsstandard inden for servicelovens område for børn og unge (åbner på Favrskov Kommunes hjemmeside)

Analyse skal gøre klogere

Er det her på grund af det store fokus på børnesager og sagsbehandlernes måde at sagsbehandle på?

"Det her handler ikke om den enkelte sagsbehandler, det handler om, hvor vi kan gøre det bedre og hvordan vi kan få styr på proces og struktur til gavn for sagsbehandlingen og borgerne."

Hun tilføjer: "På sigt skal vi vide hvordan vi skal få sagsbehandlerne klædt ordentligt på. Det er vi i gang med at analysere sammen med Ankestyrelsen."

I 2019 gennemføres et analyse- og læringsforløb med Ankestyrelsen for at øge kvaliteten i sagsbehandlingen med færre omgjorte eller hjemviste afgørelser fra Ankestyrelsen.

Publiceret 16 November 2018 10:00