Sprogskolen Lærdansk ligger i hjertet af Hadsten. Billedet her er fra indvielsen i august 2018. Arkivfoto: Kian Johansen

Sprogskolen Lærdansk ligger i hjertet af Hadsten. Billedet her er fra indvielsen i august 2018. Arkivfoto: Kian Johansen

Favrskov har nedbragt fraværet blandt flygtninge på sprogskole

I løbet af 2018 er det lykkedes Favrskov Kommune og Lærdansk at nedbringe fraværet blandt de flygtninge, der har pligt til at deltage i danskundervisning i kommunen. En række tiltag har nedbragt fraværet i en sådan grad, at flere kommuner nu følger trop.

Af
Katharina Andersen

JP Aarhus

Favrskov I sommeren 2017 var der tomt på hver anden stol, når danskundervisningen for flygtninge i Favrskov Kommune begyndte.

Der var således et fravær blandt sprogskolens flygtninge kursister i juli og august 2017 på hhv. 50 og 44 procent, og det har fået arbejdsmarkedsudvalget i Favrskov Kommune til at iværksætte en styrket indsats mod nedbringelse af flygtninges fravær.

Et tiltag, der ser ud til at bære frugt, og som har en målsætning: Fraværsprocenten må højest være 20 procent ved udgangen af første halvår 2019 for kommunens flygtninge.

Reduceret fravær med 25 procent

"Lærdansk overtog sprogskolen i Favrskov 1. januar 2018, og siden da har vi reduceret fraværet med 25 procent. Indsatsen i forhold til at reducere fraværet sker i et tæt samarbejde mellem integrationsafdelingen i Favrskov Kommune og Lærdansk," forklarer Marianne Jensen, der er forstander hos Lærdansk.

Hun forklarer, at tilgangen til kursisterne er væsentlig i forhold til at sikre et stabilt fremmøde.

"Vi møder den enkelte kursist med respekt, tillid og imødekommenhed samtidig med tydelige forventninger til et stabilt fremmøde. Ledelse, administration og undervisere er meget opmærksomme på at signalere, at det ikke er ligegyldigt, om kursisterne møder stabilt, og at fremmøde til undervisning ligestilles med et job," siger Marianne Jensen.

Det eneste krav til flygtninge

Siden Favrskov Kommune i samarbejde med Lærdansk iværksatte den styrkede fraværsindsats i april 2018, er der sket et markant fald i flygtninges fravær fra sprogskolen. Ledige flygtninge, som har pligt til at deltage i danskundervisning på sprogskolen, havde således et samlet fravær på 32 procent i oktober 2018, og det er vigtigt for både flygtningen selv og for undervisningen, at deltagerne møder op, forklarer Marianne Jensen.

"Et stabilt fremmøde er vigtigt både i forhold til egen progression og læringsudbytte, men også af hensyn til holdets progression og det sociale sammenhold og sammenhængskraft på holdet. Har en kursist stort fravær, kan det få den konsekvens, at kursisten ikke kan følge med på holdet og derfor må skifte hold. Det er bestemt ikke motiverende," siger Marianne Jensen.

Og hvad er det så konkret, der skal til for at få flygtninge til at møde op til undervisningen?

Dels skal kursisterne melde en eventuel sygemelding direkte til sprogskolen, og dels orienterer sprogskolen kursistens sagsbehandler på daglig basis ved uberettiget fravær og ved tre på hinanden følgende fraværsgange.

Sprogskolen sender også en SMS til kursisterne, hvor kursisterne bliver mindet om, at de skal komme til undervisning og melde fravær ved sygdom . Ligeledes oplyses de, at de kan risikere at blive trukket i ydelse, hvis de alligevel vælger at blive væk.

Dernæst sender sprogskolen en månedlig fremmødeprotokol med fravær og fraværsårsag til Integrationsafdelingen, og der bliver således holdt nøje øje med fraværet og årsagen hertil.

Kun rimeligt med krav

Det er kun rimeligt, at der bliver holdt øje med kursisterne, forklarer Lone Glarbo (V), der er medlem af arbejdsmarkedsudvalget i Favrskov Kommune.

"Fraværet på sprogskolen var simpelthen alt alt for højt. Det er meget lukrativt at komme til Danmark som flygtning. Vi sørger for bolig, daginstitutioner og mad på bordet. Men så kræver vi også, at de møder op til danskundervisningen. Både for samfundets og for deres egen skyld."

Lone Glarbo forklarer også, at man fra politisk side ser det at stille krav til flygtninge som en nødvendighed.

"Vi bliver nødt til at vise, at vi ikke er ligeglade. Ellers bliver de også bare ligeglade med at møde op. Så vi stiller det her krav om, at de kun har 20 procents fravær som maksimum, og det kan godt være, at det er ambitiøst, men man kan også spørge sig selv, hvorfor de skal have så meget fravær målt mod os andre," siger Lone Glarbo.

Tiltag fortsætter i 2019

Arbejdsmarkedsudvalget i Favrskov Kommune har netop besluttet at fortsætte de konkrete tiltag i 2019, og Lone Glarbo forklarer, at andre kommuner også er ved at følge trop.

"De er ved at implementere noget i samme stil i Aarhus og i København, og vi kan jo se, at det har en effekt. Om vi når ned på de 20 procents fravær, ved jeg ikke, men vi bliver nødt til at tro på det."

"De får 30 procent af et beløb, når de starter et undervisningshold op, og resten får de først, når kursisterne gennemfører. Så der er også en gulerod for dem, ligesom der skal være en gulerod for flygtninge for at møde op til undervisningen."

Publiceret 22 December 2018 10:00