55-årige Kim Kabat er pr. 1. januar tiltrådt stillingen som direktør for den nye uddannelsesinstitution FGU Østjylland. Pressefoto

55-årige Kim Kabat er pr. 1. januar tiltrådt stillingen som direktør for den nye uddannelsesinstitution FGU Østjylland. Pressefoto

Kim Kabat i spidsen for ny ungdomsuddannelse

FGU Østjylland, der begynder til august, får skole i Favrskov

navne Kim Kabat er pr. 1. januar tiltrådt stillingen som direktør for den nye uddannelsesinstitution FGU Østjylland, som dækker Syddjurs, Norddjurs, Favrskov og Randers med en skole i hver kommune. Randers er udpeget som hovedbase for institutionen.

Den Forberedende Grunduddannelse (FGU) henvender sig til unge under 25 år, der ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse, og som ikke er i beskæftigelse.

Kim Kabat er 55 år, cand.psych. fra Københavns Universitet med speciale i pædagogisk psykologi samt master i organisationspsykologi fra RUC. Han har mange års erfaringer med dels målgruppen og ungdomsuddannelse, dels med fusions- og organisationsudvikling, de seneste år som selvstændig organisationspsykolog.

Får ca. 600 elever

Kim Kabat har allerede taget hul på den store opgave, der venter.

”Vores kerneopgave er at gøre en positiv forskel for de unge på kanten af uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet, sådan at de får fodfæste, uddannelse og job. Det vil skolens 120 ansatte og jeg gøre vores yderste for løse sammen med skolens ca. 600 elever”, siger han i en pressemeddelelse fra Den Jydske Haandværkerskole i Hadsten.

FGU Østjylland slår dørene op for de første elever 1. august og vil bestå af de fem produktionsskoler i området samt de almene uddannelsesaktiviteter, der indtil da primært er varetaget af VUC.

”Det er en stor dag, som vi ser frem til med glæde” siger Kim Kabat i pressemeddelelsen.

”Indtil da skal vi i fællesskab opbygge det bedste FGU-tilbud til de kommende elever,” fortsætter han.

Resultat af reform

FGU’s tre spor er: Almen grunduddannelse, Produktionsgrunduddannelse og Erhvervsgrunduddannelse. Som elev kan man efter behov gå på skolen i op til to år.

FGU’en er resultatet af Folketingets reform af det forberedende område, som skal styrke indsatsen for de unge under 25, der ikke er klar til en ungdomsuddannelse efter grundskolen.

jesl

Publiceret 05 January 2019 06:00