Dronevideo: Broen over bækken

Der bliver en helt ny vej ind mod Aarhus for trafikanter i det østlige Hinnerup. Vejen ventes at stå klar om et års tid.

Af
Michael Wulff

HINNERUP/SØFTEN Der er ikke mange, som kan se byggeriet. Men lige nu arbejder syv mand fra virksomheden Arkil med at bygge en næsten 50 meter lang dalbro henover Rønbækken lige øst for Hinnerup nær den nyplantede Himmerigskoven.

Syv mand er i gang med at bygge broen her, som ventes færdig i marts. Foto: Michael Wulff

Syv mand er i gang med at bygge broen her, som ventes færdig i marts. Foto: Michael Wulff

Den 12 meter brede bro skal være en del af en helt ny infrastruktur i Favrskov Kommune, for der hører et vejanlæg med, som om et lille års tid formentlig kan hjælpe trafikanter fra Herredsvej i Hinnerup nedad Engelbjerggård, over dalbroen og op til den eksisterende Rønbækvej – som bliver udvidet med dobbeltrettet cykelsti og mere plads til bilerne.

Det hele ender i et nyt trafiklys, som bliver opstillet på Århusvej, hvor Rønbækvej munder ud. Et projekt til anslået 30 millioner kroner, lidt lavere sat end først antaget.

Den nye linje og bro set fra Søften-siden og ind mod Hinnerup Øst. Foto: Michael Wulff

Den nye linje og bro set fra Søften-siden og ind mod Hinnerup Øst. Foto: Michael Wulff

Godt for skolevejen

Det glæder borgmester Nils Borring sig til, da avisen møder ham til indvielsen af den nye brandstation i Hadsten.

”Favrskov Kommunes størrelse gør, at vi har råd til det. Projektet med den vej går helt tilbage til den gamle Hinnerup Kommune,” siger Nils Borring.

Kommunens tegning over den nye vejføring. Hinnerup er oppe til højre. Illustration: Favrskov Kommune

Kommunens tegning over den nye vejføring. Hinnerup er oppe til højre. Illustration: Favrskov Kommune

”Det bliver godt for skolevejen nede ved Rønbækskolen. Her kan vi sikkert fjerne en del af den trafik, som vi har i dag. Og de nye udstykninger, vi har nær den nye bro, får det lettere med at komme mod Søften og Aarhus.”

Rørene oven på containeren bliver hver fyldt med 19 stålwirer og flydende beton. De skal spænde broen op til sidst.

Rørene oven på containeren bliver hver fyldt med 19 stålwirer og flydende beton. De skal spænde broen op til sidst. "Samme teknik, som de brugte på Storebæltsbroen," forklarer René Mortensen. Motionister og hundeluftere følger byggeriet tæt. Foto: Michael Wulff

Trafikken på den stærkt belastede Århusvej vil dog bestå fra Søften og ind mod Aarhus. Men her planlægger kommunen også en forbedring.

”Vi samarbejder med Vejdirektoratet om at skabe bedre forhold ved rundkørslen nær Aarhus Nord. Kan vi få en ekstra bane udenom rundkørslen til de bilister, som skal på E45, så vil det blive mere smidigt,” siger Favrskovs borgmester.

Formand for Bro & Beton-sjakket René Mortensen. Foto: Michael Wulff

Formand for Bro & Beton-sjakket René Mortensen. Foto: Michael Wulff

På selve broanlægget går formand og projektleder René Mortensen. Han regner med, at broen kan være bygget færdig allerede i marts i år, men hertil kommer udbygningen af Rønbækvej, som vil tage længere tid.

Et lille projekt for Arkil

”Kan vi slippe for sne, når armeringen først er kommet op, så er vi glade,” siger han, der har to mand fra Sjælland, én fra Aarhus, én fra Bjerringbro, én fra Store Arden i det nordjyske og to polakker med i sit sjak.

René Mortensen kommer lige fra et stort projekt i Aalborg, hvor et boligområde skulle have bygget en gangtunnel, trapper og et stisystem.

”Det har taget halvandet år, så denne bro er kun et lille projekt,” siger han.

Under byggeriet over Rønbækken skal der udvises stor forsigtighed. Ingen materialer må tabes i åen, og det overskydende vand blev pumpet langt op på markerne, da bropillerne blev støbt. Foto: Michael Wulff

Under byggeriet over Rønbækken skal der udvises stor forsigtighed. Ingen materialer må tabes i åen, og det overskydende vand blev pumpet langt op på markerne, da bropillerne blev støbt. Foto: Michael Wulff

Broarbejdet går gennem et naturfredet område, hvor der skal tages specielle hensyn til livet i Rønbækken.

"Vi skal dække af alle de steder, vi arbejder. Vi må heller ikke arbejde tættere på end halvanden meter fra kronekanten af bækken, hvilket kan være vanskeligt, når vi netop skal opføre noget, der fører hen over åen," siger René Mortensen.

For eksempel har brobyggerne været nødt til at pumpe overskydende vand længere op på markerne, da det ikke umiddelbart må tilføres åen igen, men først når det har været gennem flere lag.

Broen set fra Hinnerup mod Rønbækvej og Søften. Foto: Michael Wulff

Broen set fra Hinnerup mod Rønbækvej og Søften. Foto: Michael Wulff

Publiceret 15 January 2019 04:00