Skal du til og fra Skovvej, så skal du håbe på, at andre bilister viser hensyn, ellers går det galt, for du skal krydse op til to vejbaner meget tæt på et lyskryds, mener Bruno Kolding. Foto: Kian Johansen

Skal du til og fra Skovvej, så skal du håbe på, at andre bilister viser hensyn, ellers går det galt, for du skal krydse op til to vejbaner meget tæt på et lyskryds, mener Bruno Kolding. Foto: Kian Johansen

Panderynker:

Hvordan skal Hadsten undvære bil-bro?

Bruno Kolding på Skovvej undrer sig over, hvordan hans bil skal komme hjem, når ny bro fjerner bilerne

Af
Kian Johansen

Hadsten "Hvordan skal vi komme væk fra Skovvej, hvis broen over Randersvej gøres til gangbro?," spørger Bruno Kolding, der siden 1988 har boet på Skovvej i Hadsten, hvor Favrskov Kommune nu planlægger at bryde broen fra 1960 ned og anlægge en ny, men nu kun som cykel og gangbro over Randersvej.

Anslået pris: Cirka 7 millioner kroner.

Hvis broen ved Skovvej forsvinder, så bliver det farligt at komme til og fra Skovvej. Bruno Kolding fortæller at mindst fire biler er påkørt i krydset ved Vesselbjergvej, hvor man skal krydse op til to baner for at komme til og fra Skovvej. Foto: Kian Johansen

Hvis broen ved Skovvej forsvinder, så bliver det farligt at komme til og fra Skovvej. Bruno Kolding fortæller at mindst fire biler er påkørt i krydset ved Vesselbjergvej, hvor man skal krydse op til to baner for at komme til og fra Skovvej. Foto: Kian Johansen

Livsnerven dør

"Broen er vores livsnerve," mener han.

Han og stort set alle beboerne på vejen bruger broen dagligt for at komme ud på Randersvej.

For hvis de kører sydpå mod Vesselbjergvej, mødes de af et stærkt befærdet kryds, hvor de på andre bilisters nåde skal krydse op til to vejbaner for at komme væk.

Skovvej mod syd er ikke så sjov at komme til og fra. Det ligger tæt på et kryds, samtidig skal du nogle gange krydse to vejbaner, for at komme væk. Det er på andres nåde, mener Bruno Kolding. Foto: Googlemaps

Skovvej mod syd er ikke så sjov at komme til og fra. Det ligger tæt på et kryds, samtidig skal du nogle gange krydse to vejbaner, for at komme væk. Det er på andres nåde, mener Bruno Kolding. Foto: Googlemaps

"Der er blevet påkørt mindst fire biler i krydset i løbet af de sidste par år," forklarer Bruno Kolding, der pænt vil spørge forvaltningen om, hvad de har tænkt sig, hvis broen er udelukket som bil-bro. Og om den overhovedet er lovlig, når der er så mange veje så tæt på et lyskryds.

Ikke ulovligt kryds

Claus Vind Andersen, der er chef for Trafik og Ejendomme er glad for henvendelsen, da Lokalavisen Favrskov ringer og stiller ham de spørgsmål.

"Vi skal selvfølgelig have fundet en løsning, og her er det altid rart, når dem, der færdes lokalt kommer med deres input."

Han pointerer, at krydset ikke er ulovligt.

"Men især ældre vejanlæg kan være etableret uhensigtsmæssigt, og hvis vi ikke har kigget på afviklingen i flere år, så kan de tidligere løsninger være ude af trit med virkeligheden," forklarer han.

Rigtige løsninger

Da han får præsenteret problematikken, kan han godt se, at der kan være en stor udfordring i at komme væk fra Skovvej.

"Han har fuldstændig ret, udkørslen er ikke optimal," siger han.

"Vi vil gerne lave de rigtige løsninger , og det her er ikke holdbart, så det skal vi have kigget på," siger Claus Vind Andersen, der noterer sig, at der ligger en parkeringsplads ved siden af Skovvej, samt at den gamle brandstation formentlig skal rives ned.

Så måske kan der tænkes en løsning ind, når lokalplanen for den gamle brandstation skal laves, gætter han på.

Efter Lokalavisens oplysninger, så vil kommunen gerne gøre det muligt at etablere boliger på den tidligere brandstations-grund i løbet af 2019.

Kan broen sænkes

Bruno Kolding har boet på Skovvej siden 1988. Han er født og opvokset i området.

Faktisk var han stationslederens søn, så han har boet på den gamle brandstation, hvor faderen, Folmer Kolding var stationsleder fra 1945 til 1959.

Hvorfor kan man ikke sænke vejen i stedet for at fjerne en god bro? Bruno Kolding mener, at der mindst ligger 20 centimeters asfaltlag, der kan fjernes, så kommer højden over 4 meter. Foto: Kian Johansen

Hvorfor kan man ikke sænke vejen i stedet for at fjerne en god bro? Bruno Kolding mener, at der mindst ligger 20 centimeters asfaltlag, der kan fjernes, så kommer højden over 4 meter. Foto: Kian Johansen

"Jeg har leget omkring broen som barn, så jeg ved at frihøjden i sin tid var 4 meter og ti. Mindst tre gange siden 1988 er der lagt ny asfalt på, og jeg påpegede dengang over for kommunen, at asfaltlagene betød at frihøjden faldt til 3,90 meter," fortæller han.

Derefter kom der et skilt op, der gjorde opmærksom på den lave frihøjde.

Derfor undrer han sig over, at man ikke fjerner dele af asfaltbelægningen i stedet for at rive en bro ned, der kan holde i hundrede år, da der efter hans mening ligger mange centimeter asfalt, der kan fjernes.

"Det må da være billigere og smartere end at bygge en bro til 7 millioner kroner," anfører han.

"Det kan ikke lade sig gøre, forklarer Claus Vind Andersen.

"Broen er buet, og der skal netop skabes ordentlig frihøjde over hele vejens bredde, så lastbilerne kan passere uden at køre ud på midten."

Desuden batter det ikke nok at fjerne noget af asfalten, frihøjden skal øges mere end det.

"Der vil blive problemer med vejens hældning både nord og syd for broen, og der skal etableres en ny vejkasse," forklarer Claus Vind Andersen.

Trafiktælling i julen?

En anden ting der undrer Bruno Kolding er, at kommunen har valgt at lave en trafiktælling henover jul og nytår, hvor både skolebørn og eleverne til Haandværkerskolen ikke bruger broen.

Claus Vind Andersen bekræfter, at der er foretaget trafiktælling fra 11. december 2018 til 3. januar 2019. Og at tællingen skulle tælle al slags trafik over broen, både kørende og gående. Han fortæller også, at tællingen er afsluttet og at man ikke sætter den op igen.

Hvad skal I så bruge trafiktællingen til, når den er foretaget på et tidspunkt hvor man må formode, at færrest benytter broen?

"Den skal bruges til at afdække, om der er trafik-mæssige udfordringer af nogen art," lyder embedsmandssvaret fra Claus Vind Andersen.

Charlotte Greens trafik-tælling

I virkeligheden skal svaret findes hos Charlotte Green (K) der under byrådsmødet før jul, ville vide hvor mange, der egentlig passerer broen over Randersvej ved Skovvej i Hadsten.

"Det er jo et spørgsmål om at min nevø Victor er den eneste der bruger broen," lød det dengang fra Charlotte Green (K) fra Søften.

"I så fald kan man jo kalde den Victors bro," lød det spøgefuldt fra den tidligere formand for Teknik-og Miljøudvalget i perioden 2009-2014.

Hun efterlyste en trafiktælling, der kunne påvise, om broen rent faktisk blev brugt af få eller mange.

Især fordi der 100 meter længere væk ligger en tunnel, der er bedre forbundet med stisystemerne i området, lød et af argumenterne.

Loyal trafik-tælling

Til slut i debatten støttede gruppeformand Niels Flade Nielsen forslaget om en trafiktælling, hvilket borgmester Nils Borring bad teknisk forvaltning at kigge på. Og derfor har forvaltningen loyalt foretaget en trafik-tælling ved broen.

"Det kunne jo være, at man kunne bruge 7 millioner kroner bedre, hvis det viser sig, at der ikke går ret mange over broen," lød det dengang fra Charlotte Green, der dog ikke var parat til at sende hele forslaget til afstemning, men nøjes med at opfordre til, at man fremover traf beslutninger om byggeri af broer og cykelstier på et bedre grundlag.

Tilbage står Bruno Kolding.

Han er usikker på, hvordan han skal komme sikkert væk fra Skovvej, når broen bliver til gang-og cykelbro.

"Det her kan jo komme til at betyde noget for huspriserne på Skovvej og måske flere uheld i krydset ved Vesselbjergvej," forudser han.

Broen og trafiksikkerhed

  Der bruges 1 million kroner til forundersøgelse af trafikprojektet i Hadsten de kommende år.

  En stibro og nedrivning af den gamle bro ved Skovvej/Randersvej koster cirka 7 millioner kroner.

  Broen skal være 50 centimeter højere, så alle lastbiler kan komme under.

  Vestre Ringvej/Nygårdsvænget forlænges ved en tilslutning til Toftegårdsvej. Skanderborgvej/Toftegårds- vej: Krydsombygning inklusiv etablering af venstresvingsbane og signalanlæg. Pris cirka 10,5 millioner kroner.

  Lastbilkørsel på dele af Hammelvej forbi Østervangskolen forbydes, for at få den tunge trafik væk fra skoleeleverne.

  Der er afsat 19 millioner kroner til det samlede trafikprojekt.Broen er vores livsnerve.

Publiceret 15 January 2019 10:00