Foto er taget i den gamle lergrav på Lysnet og viser området, som det vil kunne komme til at tage sig ud i LECA-gravene med tiden.

Foto er taget i den gamle lergrav på Lysnet og viser området, som det vil kunne komme til at tage sig ud i LECA-gravene med tiden.

Fra råstofgrav til natur

Deltag i debatmøde om vores naturområder

DEBATMØDE Danmarks Naturfredningsforening inviterer til et arrangement om dette emne: Hvordan kan vi give råstofområder tilbage til naturen efter endt gravning?

Udgangspunktet er kommunens vel nok største graveområde, som for lige nu tilhører Leca-værket. Arealet, miljøet og naturen i området er på mange måder forandret i forbindelse med den fysiske påvirkning. Der er dannet nye skrænter, nye søer og ny bevoksning.

Naturfredningsforeningen vil gerne have belyst flere spørgsmål: Hvilke muligheder er der for at genskabe og skabe en ny natur? Hvem har ansvaret for graveområders udseende og muligheder før, under og efter en reetablering? I en del af graveområdet som ligger i Randers Kommune er man i færd med at fylde jord på. Men hvilket nyt landskab og natur bliver der herefter?

Tidligere blev et område efter endt grus- eller lergravning ofte udlagt til landbrug. Med borgernes øgede naturbevidsthed, er det mange steder gået anderledes. Der er opstået og oprettet attraktive naturområder. Spørgsmålet er så, om det samme kunne ske i Favrskov og Randers kommuner?

Leif Pedersen fra Region Midt deltager og vil prøve at belyse mulighederne for at borgerne kan få indflydelse. Fra de to kommuner deltager henholdsvis formanden for planudvalget, Erling Kvist Andersen og Per Eriksen. Repræsentanter fra LECA-værket vil også deltage i debatten.

Arrangementet foregår mandag 28. januar kl. 19.00-21.30 i Kulturhus Sløjfen, Evald Tangs Allé 45 i Hadsten. Der er gratis adgang.

CV

Publiceret 20 January 2019 09:00